Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Axians Produkt študentskej firmy

Cena za inovatívny výrobok z dielne študentskej firmy.
- každá študentská firma môže do tejto kategórie prihlásiť maximálne 1 výrobok/službu

Zámerom je posúdiť produkt vytvorený študentskou firmou, mieru jeho inovácie, rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy.

Očakáva sa dôraz na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené budú študentské nápady, ktoré majú najväčší potenciál byť úspešnými na reálnom trhu. Ocenený môže byť výrobok alebo služba, ktoré už boli uvedené na trh (nie prototyp). V čase veľtrhu by študentská firma mala vedieť doložiť k danému produktu dosiahnuté reálne obchodné výsledky. Študentská firma by mala preukázať schopnosť rozšíriť svoju zákaznícku základňu aj mimo bezprostredného okolia školy/rodinného prostredia.

V prípade, že študentská firma využíva pri svojej práci nástroje umelej inteligencie v akomkoľvek smere, odporúčame, aby tak robila otvorene, transparentným a etickým spôsobom.

Inovatívny produkt by sa mal vyznačovať nasledovnými charakteristikami:

 • Produkt by mal mať prvky, ktoré ho odlišujú od existujúcich produktov na trhu (nový dizajn, funkčnosť, zloženie, materiály, technológie, spôsob výroby alebo využitia).
 • Produkt by mal mať jasnú konkurenčnú výhodu, ktorá mu umožňuje vyniknúť na trhu. Študenti by mali vedieť identifikovať a vysvetliť tieto výhody voči existujúcej konkurencii.
 • Produkt by mal riešiť konkrétnu potrebu zákazníkov a poskytovať im pridanú hodnotu. Študenti by mali vedieť objasniť túto potrebu a hodnotu, ktorú ich produkt prináša.

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

 • Má produkt (výrobok/služba) pridanú hodnotu, ktorá rieši potrebu zákazníkov? Vedia študenti objasniť potrebu ich produktu a hodnotu, ktorú ich študentská firma vytvorila? Zaujala študentská firma postoj k sociálnym, etickým a environmentálnym otázkam?

 • Je samotný produkt v akomkoľvek ohľade inovatívny? Alebo je inovatívny biznis model? Alebo proces vývoja? Alebo spôsob akým firma produkt prezentovala/robila marketing a predávala? 

 • Vedia študenti objasniť potrebu ich inovácie a jej hodnotu pre zákazníkov?

 • Vedia študenti objasniť, do akej miery rozumejú konkurencii a hodnote, ktorú pre zákazníka konkurencia vytvára?

 • Rozšírila študentská firma svoju zákaznícku základňu aj mimo bezprostredného okolia školy / rodinného prostredia a predávala svoj produkt aj externe?

Hodnotiace kritériá:

 • Inovácia, originalita, kreativita
 • Kvalita prevedenia
 • Konkurencieschopnosť produktu
 • Obchodné a hospodárske výsledky

Porota vyberie zo všetkých prihlásených produktov maximálne 16 finalistov z gymnázií a 16 finalistov z odborných škôl. Študentské firmy dostanú informáciu o zaradení medzi finalistov najneskôr 15. februára 2024.

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií.

Partner kategórie: