Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Dr. Max Marketingová prezentácia

Cena za vývoj výrobku/služby, orientáciu študentskej firmy na zákazníka a prezentáciu.

Zámerom je posúdiť, ako efektívne vie súťažný tím využiť potenciál na prezentovanie svojho podnikania a predajných techník pri ponúkaní výrobku/služby potencionálnym zákazníkom.

Vystupujú členovia študentskej firmy ako tím? Môže mať zákazník pocit, že je dôležitou súčasťou procesu? Aká je dostupnosť a kvalita propagačných materiálov? Aké poznatky/skúsenosti vie tím prezentovať po tom, ako jeho členovia sami kreatívne vytvorili koncepciu marketingovej prezentácie? Obsahuje marketingová prezentácia nejaké originálne aspekty (napr. zaujímavá a zábavná forma prezentovania produktu; kreativita; aktivita, ktorá reálne spája produkt alebo študentskú firmu; veci, ktoré pútajú pozornosť (slogany) atď.? Je si súťažný tím vedomý týchto originálnych aspektov a na čo sú potrebné?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

 • Vedia členovia tímu popísať spôsob hodnotenia nápadu a jeho transformáciu na podnikateľskú príležitosť?
 • Do akej miery a v akej fáze sa posudzovali potreby zákazníkov?
 • Vykonala študentská firma prieskum trhu, porozumela výsledkom prieskumu a vhodne reagovala na základe získaných informácií? Zvážila študentská firma všetky prvky marketingovej stratégie? Ako študentská firma reagovala na reakciu zákazníkov na ich produkt?
 • Aké marketingové, predajné a propagačné techniky študentská firma využila a aký mali dopad na maximalizáciu tržieb?
 • Čo študenti robia pre to, aby zákazníci ich produkt vnímali hodnotnejšie v porovnaní s konkurenciou?
 • Chápu členovia študentskej firmy, prečo ich produkt bol úspešný?

Hodnotiace kritériá

 • Účelové a efektívne využitie marketingových a propagačných nástrojov
 • Marketingová stratégia a jej znalosť v prostredí študentskej firmy
 • Predajné techniky a znalosť svojich produktov
 • Vizuálne zobrazenie (originalita a kreativita)
 • Tímový duch
 • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení študentskej firmy

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií.

Partner kategórie: