Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram

Časový harmonogram pred veľtrhom
 • 05. 02. 2024 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (9:00)
 • 08. 02. 2024 Uzávierka prihlasovania na veľtrh
 • 15. 02. 2024 Zverejnenie zaradených tímov
 • 13. 03. 2024 Uzávierka nominácií na Leadership Award od učiteľov (do 10:00)
 • 18. 03. 2024 Zverejnenie finalistov kategórie Leadership Award
 • 21. 03. 2024 Veľtrhový webinár + žrebovanie stánkov (9:00 - 11:30) Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
 • 25. 03. 2024 Leadership Award - deadline pre dotazník od finalistov
 • 08. 04. 2024 | 10:00 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a ppt prezentácie pre tímy prihlásené do kategórie Prezentácia na pódiu. Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke Aplikovanej ekonómie.
 • 10. 04. 2024 Interview pre kategóriu Leadership Award, online
 • 16. 04. 2024 Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava​
 • 02. - 04. 07. 2024 GEN-E: Company of the Year Competition - Katánia, Taliansko

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Program v deň konania veľtrhu
 • 07:00                          Príchod, registrácia (JA stánok)
 • 07:00 - 09:30             Príprava výstavných stánkov
 • 09:30                          Odovzdanie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci)
 • 09:30 - 09:45             Porada učiteľov (pódium)
 • 10:00 - 10:30             Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov
                                      Vyhlásenie výsledkov kategórií Výročná správa a Leadership Award
 • 10:30 - 16:45             Prezentácia tímov v stánkoch
 • 10:30 - 15:00             Coffee time pre sprevádzajúcich učiteľov
 • 10:40 - 15:20             Prezentácie tímov na pódiu (podľa rozpisu)
 • 12:00 - 12:30             Obedná prestávka
 • 15:30                          Oceňovanie učiteľov na pódiu
 • 16:30                          Odovzdanie spätných väzieb k veľtrhu (online)
 • 17:00                          Slávnostné vyhlásenie výsledkov
 • 18:30                          Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov