Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prezentácia na pódiu

Prezentácia na pódiu je súčasťou hodnotenia kategórie 2muse Marketingová prezentácia.

Prezentácia na pódiu poskytuje príležitosť ukázať, ako efektívne tím dokáže získať potenciálneho obchodného partnera (napríklad investora, distribútora, atď), a ako nadšene dokáže prezentovať svoje podnikanie pred verejnosťou.

Časový harmonogram prezentácií na pódiu

*hviezdičkou sú označené tímy, ktoré súťažia aj v kategórii Company of the Year a teda budú mať prezentáciu na pódiu v angličtine

 

Čas | Číslo stánku | Študentská firma | Škola

 • 10:40 | 1 PROTEENS - Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
 • * 10:45 | 3 M$C - Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
 • * 10:50 | 4 ZYP - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
 • * 10:55 | 7 Gradient - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského
 • * 11:00 | 8 FLUF - Košice, Gymnázium, Poštová 9
 • 11:05 | 10 K.M.G. - Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, V. Clementisa 1166
 • * 11:10 | 11 ECOmpany - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • * 11:15 | 13 ECOenergy - Kráľovský Chlmec, Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18
 • * 11:20 | 14 LAVI - Košice, Gymnázium, Poštová 9
 • 11:25 | 20 Hinge - Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
 • 11:30 | 22 DunaStar - Bratislava, ZŠ a Gymnázium a VJM, Dunajská 13
 • 11:35 | 23 Allure - Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3
 • * 11:40 | 25 Clotho - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
 • * 11:45 | 35 Amity - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1
 • * 11:50 | 36 Suntre - Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
 • * 11:55 | 49 Juvenis - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8

 

 • 13:10 | 2 Nathing - Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5
 • 13:15 | 5 D14R - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1
 • * 13:20 | 9 sabelas - Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
 • * 13:25 | 12 ekoLOGIK - Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
 • 13:30 | 15 Krištáľkovo - Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107
 • 13:35 | 19 MegaBylinky - Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4
 • * 13:40 | 26 Sodehal - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
 • * 13:45 | 27 COFFEE PUNCH - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
 • 13:50 | 28 BeeHoney - Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80
 • * 13:55 | 29 TERMOS - Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3
 • 14:00 | 32 SIKSOX - Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5776/16
 • 14:05 | 33 Becoffe - Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1
 • 14:10 | 37 VitaBomb - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
 • * 14:15 | 39 Badak - Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12
 • 14:20 | 41 ECOBIJA - Partizánske, SOŠ J. A. Baťu, Námestie SNP 5
 • 14:25 | 42 Moja Srdcovka - Waffle Company - Svidník, Spojená škola, Centrálna 464
 • 14:30 | 45 EVTIS - Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
 • 14:35 | 50 Le Señoras - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • 14:40 | 51 MixCrame - Svidník, Spojená škola - Obchodná akadémia, Centrálna 464
Čo by mal tím pri príprave zvážiť

Prezentácia by mala zhrnúť kľúčové skúsenosti a úspechy študentskej firmy. Mala by zahŕňať najväčšie úspechy a neúspechy firmy, čo sa študenti naučili zo svojich chýb a čo dosiahli, a zároveň preukázať, čo sa počas školského roka v študentskej firme naučili. Nejde o prezentáciu výrobku ako takého, očakáva sa profesionálna prezentácia produktu/služby v kontexte hodnoty, ktorú vytvorili a ich skúseností v študentskej firme.

Štruktúra a relevantnosť prezentácie

Rozprávajú študenti jedinečný príbeh svojej firmy, alebo len prezentujú svoje výrobky a služby? Štruktúra prezentácie na pódiu by mala obsahovať:

 • Úvod
 • Výrobky / služby
 • Prioritné oblasti svojej podnikateľskej skúsenosti
 • Vzostupy a pády
 • Učenie sa a neustále zlepšovanie podnikania, inovatívne a úspešné zavádzanie nových nápadov v študentskej firme
 • Pohľad do budúcnosti
 • Záver
Pri hodnotení porota môže klásť tieto otázky

Sú počas vystúpenia prezentované oblasti dôležité pre výkonnosť podnikania? Poskytuje prezentácia profesionálne predstavenie výrobku / služby v súvislosti s hodnotou, ktorú vytvorila študentská firma, a skúsenosťami, ktoré získali členovia tímu (na rozdiel od reklamného spotu na výrobok/službu)? Poukazuje prezentácia na neustále zlepšovanie podnikateľských operácií členov tímu s odkazom na chyby, ktoré ste urobili a úspechy, ktoré ste dosiahli? Pretavili ste úspechy a neúspechy do inovatívnych nápadov, ktoré boli realizované študentskou firmou a vyústili do nových poznatkov?

Prezentačné zručnosti a vizuálne pomôcky, originalita

Využíva prezentujúci tím nástroje na udržanie kontaktu s publikom, ako je využitie humoru, svižnosť a pohyb v prezentácii? Je humor publikom dobre prijímaný? Je pri prezentácii na pódiu cítiť tímového ducha? Ide o "tímovú prezentáciu" alebo skôr o prezentáciu niekoľkých jednotlivcov? Pomáhajú prezentačné techniky posolstvu/obsahu prezentácie? Podporujú vizuály (obrázky, symboly, modely, kľúčové slová) ústnu prezentáciu tvorivým spôsobom a nie sú len opakovaním toho, o čom hovoríte?

Či už svoju študentskú firmu prezentujete v profesionálnom štýle alebo štýle, ktorý korešponduje s imidžom študentskej firmy, očakáva sa, že bude originálna. Originalita môže mať rôzne podoby, ako sú pohyby na javisku, ktoré upútajú publikum, vizuálne efekty, ktoré sú originálne alebo prekvapujúce, inovatívne štruktúra prezentácie, humor, a pod.

Dodatočné informácie k prezentácii
 • Tímy prihlásené do kategórie Company of the Year Competition si musia pripraviť prezentáciu v angličtine. Všetky ostatné tímy prezentujú v slovenčine.
 • Časová dotácia prezentácie je maximálne 4 minúty. Minimálny čas, ktorý prezentácia musí mať je 3 minúty. Všetky súčasti týkajúce sa prezentácie (napr. videá, hudba), musia byť uskutočnené v rámci prideleného časového úseku.

 • Prezentácie sa musia aktívne zúčastniť všetci členovia súťažného tímu (každý musí na pódium vyjsť a prispieť hovoreným slovom), pričom prezentáciu môžu viesť výlučne členovia súťažného tímu. Učiteľ, resp. niekto mimo tímu, môže pre tím "odklikávať" prezentáciu v počítači.

 • Štýl prezentácie by mal byť biznis, ale môže byť aj odľahčená humorom.
 • K dispozícii bude 1 prezentér a jeden mikrofón pre tím.
 • Študenti môžu pri prezentácii používať rekvizity, tieto si však musia zabezpečiť vo vlastnej réžii a musia byť jednoducho prenesiteľné na pódium a z pódia.
 • Pre technické zabezpečenie bezproblémového prehrávania prezentácií je potrebné najneskôr týždeň pred veľtrhom zaslať pripravenú prezentáciu programovému manažérovi (v elektronickom formáte vrátane akýchkoľvek jej súčastí). Pri prezentovaní nebudete mať prístup k internetu. Povoleným formátom je .PDF alebo PowerPoint, akékoľvek iné formáty je potrebné vopred konzultovať s programovým manažérom. Po danom termíne, ani v deň veľtrhu už nebude možné robiť v prezentácii žiadne zmeny ani k nej pridávať žiadne ďalšie súčasti. Ak sú posielané súbory väčšie ako 2 MB, pošlite ich e-mailom na adresu firma@jaslovensko.sk, ak sú väčšie ako 20 MB, môžete ich poslať cez externé úložiská, napr. www.wetransfer.com, www.ulozto.cz .
Dobrá prezentácia študentskej firmy

Pozrite si prezentácie víťazných tímov z Veľtrhu podnikateľských talentov, 21. marec 2018, Avion Bratislava v kategórii Prezentácia na pódiu.

Pozrite si tiež prezentácie víťazných tímov z medzinárodnej súťaže Company of the Year z Lucernu (v angličtine).