Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prezentácia na pódiu

Prezentácia na pódiu poskytuje príležitosť ukázať, ako efektívne tím dokáže získať potenciálneho obchodného partnera (napríklad investora, distribútora, atď), a ako nadšene dokáže prezentovať svoje podnikanie pred verejnosťou.

Čo by mal tím pri príprave zvážiť

Prezentácia by mala zhrnúť kľúčové skúsenosti a úspechy študentskej firmy. Mala by zahŕňať najväčšie úspechy a neúspechy firmy, čo sa študenti naučili zo svojich chýb a čo dosiahli, a zároveň preukázať, čo sa počas školského roka v študentskej firme naučili. Nejde o prezentáciu výrobku ako takého, očakáva sa profesionálna prezentácia produktu/služby v kontexte hodnoty, ktorú vytvorili a ich skúseností v študentskej firme.

Štruktúra a relevantnosť prezentácie

Rozprávajú študenti jedinečný príbeh svojej firmy, alebo len prezentujú svoje výrobky a služby? Štruktúra prezentácie na pódiu by mala obsahovať:

 • Úvod
 • Výrobky / služby
 • Prioritné oblasti svojej podnikateľskej skúsenosti
 • Vzostupy a pády
 • Učenie sa a neustále zlepšovanie podnikania, inovatívne a úspešné zavádzanie nových nápadov v študentskej firme
 • Pohľad do budúcnosti
 • Záver
Pri hodnotení si porota môže klásť tieto otázky

Sú počas vystúpenia prezentované oblasti dôležité pre výkonnosť podnikania? Poskytuje prezentácia profesionálne predstavenie výrobku / služby v súvislosti s hodnotou, ktorú vytvorila študentská firma, a skúsenosťami, ktoré získali členovia tímu (na rozdiel od reklamného spotu na výrobok/službu)? Poukazuje prezentácia na neustále zlepšovanie podnikateľských operácií členov tímu s odkazom na chyby, ktoré ste urobili a úspechy, ktoré ste dosiahli? Pretavili ste úspechy a neúspechy do inovatívnych nápadov, ktoré boli realizované študentskou firmou a vyústili do nových poznatkov?

Prezentačné zručnosti a vizuálne pomôcky, originalita

Využíva prezentujúci tím nástroje na udržanie kontaktu s publikom, ako je využitie humoru, svižnosť a pohyb v prezentácii? Je humor publikom dobre prijímaný? Je pri prezentácii na pódiu cítiť tímového ducha? Ide o "tímovú prezentáciu" alebo skôr o prezentáciu niekoľkých jednotlivcov? Pomáhajú prezentačné techniky posolstvu/obsahu prezentácie? Podporujú vizuály (obrázky, symboly, modely, kľúčové slová) ústnu prezentáciu tvorivým spôsobom a nie sú len opakovaním toho, o čom študenti hovoria?

Či už svoju študentskú firmu prezentujete v profesionálnom štýle alebo štýle, ktorý korešponduje s imidžom študentskej firmy, očakáva sa, že bude originálna. Originalita môže mať rôzne podoby, ako sú pohyby na javisku, ktoré upútajú publikum, vizuálne efekty, ktoré sú originálne alebo prekvapujúce, inovatívne štruktúra prezentácie, humor, a pod.

Dodatočné informácie k prezentácii
 • Tímy prihlásené do kategórie Company of the Year Competition musia absolvovať prezentáciu na pódiu v anglickom jazyku, avšak nesúťažne (nebudú oceňovaní). Všetky ostatné tímy sa zúčastňujú kategórie súťažne a prezentujú v slovenčine. Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií.
 • Časová dotácia prezentácie je maximálne 4 minúty. Minimálny čas, ktorý prezentácia musí mať je 3 minúty. Všetky súčasti týkajúce sa prezentácie (napr. videá, hudba), musia byť uskutočnené v rámci prideleného časového úseku.

 • Prezentácie sa musia aktívne zúčastniť všetci členovia súťažného tímu (každý musí na pódium vyjsť a prispieť hovoreným slovom), pričom prezentáciu môžu viesť výlučne členovia súťažného tímu. Učiteľ, resp. niekto mimo tímu, môže pre tím "odklikávať" prezentáciu v počítači.

 • Štýl prezentácie by mal byť biznis, ale môže byť aj odľahčená humorom.
 • K dispozícii bude 1 prezentér a 2 mikrofóny pre tím.
 • Študenti môžu pri prezentácii používať rekvizity, tieto si však musia zabezpečiť vo vlastnej réžii a musia byť jednoducho prenesiteľné na pódium a z pódia.
 • Pre technické zabezpečenie bezproblémového prehrávania prezentácií je potrebné cca týždeň pred veľtrhom (presný dátum je zverejnený v pravidlách na web stránke) zaslať pripravenú prezentáciu programovému manažérovi (v elektronickom formáte vrátane akýchkoľvek jej súčastí). Pri prezentovaní nebudete mať prístup k internetu. Povoleným formátom je .PDF alebo PowerPoint, akékoľvek iné formáty je potrebné vopred konzultovať s programovým manažérom. Po danom termíne, ani v deň veľtrhu už nebude možné robiť v prezentácii žiadne zmeny ani k nej pridávať žiadne ďalšie súčasti. Ak sú posielané súbory väčšie ako 2 MB, pošlite ich e-mailom na adresu firma@jaslovensko.sk, ak sú väčšie ako 20 MB, môžete ich poslať cez externé úložiská, napr. www.wetransfer.com, www.ulozto.cz .
Dobrá prezentácia študentskej firmy

Pozrite si prezentácie víťazných tímov z Veľtrhu podnikateľských talentov, 21. marec 2018, Avion Bratislava v kategórii Prezentácia na pódiu.

Pozrite si tiež prezentácie víťazných tímov z medzinárodnej súťaže Company of the Year z Lucernu (v angličtine).