Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Odborná porota

Študentské firmy bude hodnotiť nezávislá odborná porota zložená z miestnych i mimoregionálnych investorov, členov správnej rady JA Slovensko, spolupracovníkov a podporovateľov. Odborná porota bude hodnotiť študentské firmy vo všetkých uvedených kategóriách. Porota hodnotí výsledky a vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohranosť, ako i spôsob akým reprezentujú študentskú firmu jednotlivci a tím. Rovnako porota posudzuje prehľad a znalosť problematiky fungovania študentskej firmy, ako i znalosť finančných a účtovných materiálov spoločnosti. Porota posudzuje zvolenú stratégiu spoločnosti, voľbu produktu, naplnenie podnikateľského plánu a podobne.

 

Predsedníčka poroty Veľtrhu podnikateľských talentov

 • Miroslava Jakubeková
Accace Výročná správa
 • Andrea Horvátiková, Accace Slovensko
 • Dominika Kesanová, Accace Slovensko
 • Simona Klučiarová, Accace Slovensko
 • Petra Konáriková, Accace Slovensko
 • Dominika Renczešová, Accace Slovensko
 • Soňa Výhonská, Tulip Solutions
AT&T Manažérsky tím
 • Alexandra Bikkyová, AT&T Global Network Services Slovakia
 • Tomáš Deák, AT&T Global Network Services Slovakia
 • Ivan Demjanovič, AT&T Global Network Services Slovakia
 • Petra Imrichová, AT&T Global Network Services Slovakia
 • Tomáš Machek, AT&T Global Network Services Slovakia
 • Ján Tomko, AT&T Global Network Services Slovakia
Dr. Max Marketingová prezentácia
 • Ľubica Beierová, Tesco Stores
 • Katarína Glovičková, PricewaterhouseCoopers Slovensko 
 • Marián Jakubička, Tesco Stores
 • Silvia Klačanská, Dr. Max
 • Katarína Michaliaková, HB Reavis
 • Petra Selecká, Dr. Max
 • Jozef Tokár, H.R.OMADA
2muse Prezentácia na pódiu
 • Katarína Kemková, 2muse
 • Hana Reingraberová, 2muse
 • Milan Troška, KMMT Investments
Citi Finančné riadenie
 • Oľga Dlugopolská, Citibank Europe
 • Marta Hricová, JA Slovensko
 • Marie Mališková, Citibank Europe
 • Ľubomír Žatko, 2muse
AXIANS Produkt študentskej firmy
 • Ľudmila Hodásová, Axians Slovakia
 • Andrea Jakubková, Axians Slovakia
 • Marek Konečný, Axians Slovakia
 • Peter Suchý, Axians Slovakia
IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma
 • Sylvia Esslinger, IBM International Services Centre
 • Mikuláš Chovanec, IBM International Services Centre
 • Róbert Lehocký, IBM International Services Centre
 • Jana Palková, IBM International Services Centre
 • Michal Rozhold, IBM International Services Centre
 • Branislav Slimák, IBM International Services Centre
SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia
 • Peter Bíro, SK-NIC
 • Darius Hatok, SK-NIC
 • Marek Lacka, SK-NIC
 • Daniela Lališová, SK-NIC
Kyndryl Female Leadership
 • Lenka Dušenková, Kyndryl
 • Milan Petrinec, Kyndryl
Manpower Leadership Award
 • Silvia Kovácsová, ManpowerGroup Slovensko
 • Martina Májeková ManpowerGroup Slovensko
 • Michaela Pišiová, ManpowerGroup Slovensko
 • Samuel Špánik, ManpowerGroup Slovensko
UniCredit Company of the Year Competition
 • Helena Beňadiková, Axians Slovakia
 • Jaroslav Habo, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
 • Branislav Chrappan, AT&T Global Network Services Slovakia
 • Oldo Vaňous, JA Slovensko