Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Manpower Leadership Award

Cena jednotlivca, ktorý preukáže mimoriadne schopnosti lídra.

Zámerom je rozpoznať a oceniť silu jednotlivca v úspešnom tíme. Porota bude hľadať študentských lídrov, ktorí svojou činnosťou v pozitívnom smere ovplyvnili výsledky tímu, ako aj ich samotných členov. Ocenenie sa sústredí na študentov, ktorí sú kľúčovými tímovými hráčmi, vzorom, ako aj motiváciou pre ostatných. Porota bude posudzovať celkovú prácu a výsledky tímu, v ktorom študent pracuje, nominačný formulár učiteľa a osobný pohovor s vybranými študentmi.

Očakáva sa, že jednotlivec ukáže schopnosť viesť tím v pozícii lídra. Má jasnú víziu, ktorú sa mu darí v tíme pretaviť do spoločnej práce. Akceptuje rôznorodosť, dokáže ťažiť z individuálnych schopností členov tímu a vytvára pozitívnu atmosféru a utužuje vzťahy v tíme. Dokáže kriticky myslieť a problémy pretavuje do výziev.

Hodnotiace kritériá:

  • Modelové správanie – úprimnosť, snaha o neustály rozvoj, podnikateľský duch.
  • Líderské schopnosti – jasná vízia, iniciatíva, zodpovednosť.
  • Tímový duch – komunikačné zručnosti, tímový rozvoj, integrita.
  • Potenciál absolventa – entuziazmus, ochota rozdávať získané skúsenosti.
  • Výsledky a práca tímu.

Nominácia:

  • Učiteľ môže využiť možnosť nominovať jedného zo študentov na ocenenie Leadership Award priamo v prihláške na veľtrh. NEMUSÍ ísť o člena súťažného tímu, ale musí byť prítomný na veľtrhu. Čiže 5 študentov môže súťažiť v tímovej časti a šiesty v individuálnej. Môže to byť ale aj jeden z členov súťažného tímu.
  • Rovnako do tejto kategórie môžete prihlásiť študenta aj v prípade, že sa nezúčastníte veľtrhu naživo a prihlásite sa len do online kategórie Výročná správa.
  • Učiteľ po nominácii obdrží na e-mail nominačný formulár, ktorý je potrebné vyplniť do 9. marca 2022.
  • Nominačný formulár bude obsahovať otázky týkajúce sa osobnostných vlastností študenta, jeho pozície a práce v tíme počas školského roka a pod.

Poznámka: Nominácia je záväzná. Je preto nevyhnutné, aby učiteľ študenta o nominácii informoval, študent s ňou súhlasil a zároveň bol pripravený zúčastniť sa online interview 31. marca 2022.

Zo všetkých nominácií sa realizuje výber maximálne top 25 študentov, ktorých pozveme na online interview s porotou (informácia bude vybraným študentom a ich učiteľom zaslaná najneskôr 10. marca 2022). Finalisti následne do 21. marca 2022 vyplnia dotazník. Ocenených bude maximálne 10 študentských lídrov. Výsledky budú zverejnené spoločne s výsledkami veľtrhu.