Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Manpower Leadership Award

Cena jednotlivca, ktorý preukáže mimoriadne schopnosti lídra.

Zámerom je rozpoznať a oceniť silu jednotlivca v úspešnom tíme. Porota bude hľadať študentských lídrov, ktorí svojou činnosťou v pozitívnom smere ovplyvnili výsledky tímu, ako aj ich samotných členov. Ocenenie sa sústredí na študentov, ktorí sú kľúčovými tímovými hráčmi, vzorom, ako aj motiváciou pre ostatných. Porota bude posudzovať celkovú prácu a výsledky tímu, v ktorom študent pracuje, nominačný formulár učiteľa a osobný pohovor s vybranými študentmi.

Očakáva sa, že jednotlivec ukáže schopnosť viesť tím v pozícii lídra. Má jasnú víziu, ktorú sa mu darí v tíme pretaviť do spoločnej práce. Akceptuje rôznorodosť, dokáže ťažiť z individuálnych schopností členov tímu a vytvára pozitívnu atmosféru a utužuje vzťahy v tíme. Dokáže kriticky myslieť a problémy pretavuje do výziev.

Hodnotiace kritériá:

 • Modelové správanie – úprimnosť, snaha o neustály rozvoj, podnikateľský duch.
 • Líderské schopnosti – jasná vízia, iniciatíva, zodpovednosť.
 • Tímový duch – komunikačné zručnosti, tímový rozvoj, integrita.
 • Potenciál absolventa – entuziazmus, ochota rozdávať získané skúsenosti.
 • Výsledky a práca tímu.

Nominácia:

 • 05. február - 08. február 2024: Učiteľ môže využiť možnosť nominovať jedného zo študentov študentskej firmy na ocenenie Leadership Award priamo v prihláške na veľtrh. NEMUSÍ ísť o člena súťažného tímu, ale daný študent MUSÍ byť prítomný na veľtrhu. Čiže 5 študentov môže súťažiť v tímovej časti a šiesty v individuálnej. Môže to byť ale aj jeden z členov súťažného tímu.
 • Do 13. marca (do 10:00) - vyplní učiteľ nominačný formulár, ktorý obdrží na email. Nominačný formulár bude obsahovať otázky týkajúce sa osobnostných vlastností študenta, jeho pozície a práce v tíme počas školského roka.
 • Do 18. marca - oznámime výber top 20 študentov, ktorí postupujú na online interview s porotou.
 • Do 25. marca - vyplní každý z top 20 študentov sám za seba dotazník, v ktorom popíše svoje vlastnosti (spolu s dotazníkom sa posiela aj profi foto).
 • 10. apríl - online interview s porotou pre top 20 študentov (konkrétny čas, link a všetky inštrukcie budú študentom zaslané).
 • 16. apríl - odborná porota vyberie maximálne 10 študentských lídrov a vyhlási ich spoločne s výsledkami veľtrhu.

Poznámka: Nominácia je záväzná. Je preto nevyhnutné, aby učiteľ študenta o nominácii informoval, študent s ňou súhlasil a zároveň bol pripravený zúčastniť sa online interview s porotou 10. apríla 2024.  

Partner kategórie: