Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Manpower Leadership Award

Cena jednotlivca, ktorý preukáže mimoriadne schopnosti lídra.

Termín: 12. jún 2020 - interview prebehli online, pozrite si výsledky, ktoré sme vyhlásili online 16. júna 2020 o 14:00 na facebookovom profile JA Slovensko spolu s výsledkami TOP Finále.

Víťazi kategórie Manpower Leadership Award:
 • Erik Fatona - Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107
 • Vanda Funtíková - Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11
 • Janka Havranková - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • Viktor Nagy - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
 • Erik Pekarovič - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1
 • Roman Sabó - Prešov, Evanjelická spojená škola, org. zlož. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3
 • Slavomír Šmídt - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836
 • Filip Štibor - Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828

Víťazi súťaže Leadership Award (8 študentov) automaticky postupujú na študentskú konferenciu Mladý líder, ktorá sa uskutoční 22. - 25. septembra 2020 v Bratislave a Belušských Slatinách (začína v Bratislave, končí v Belušských Slatinách).

Zámerom bolo rozpoznať a oceniť silu jednotlivca v úspešnom tíme. Porota hľadala študentských lídrov, ktorí svojou činnosťou v pozitívnom smere ovplyvnili výsledky tímu, ako aj ich samotných členov. Ocenenie sa sústreďuje na študentov, ktorí sú kľúčovými tímovými hráčmi, vzorom, ako aj motiváciou pre ostatných. Porota v prvom rade posudzovala celkovú prácu a výsledky tímu, v ktorom študent pracuje, nominačné formuláre učiteľov a interview s vybranými študentmi. 

Očakáva sa, že jednotlivec ukáže schopnosť viesť tím v pozícii lídra. Má jasnú víziu, ktorú sa mu darí v tíme pretaviť do spoločnej práce. Akceptuje rôznorodosť, dokáže ťažiť z individuálnych schopností členov tímu a vytvára pozitívnu atmosféru a utužuje vzťahy v tíme. Dokáže kriticky myslieť a problémy pretavuje do výziev.

Hodnotiace kritériá:

 • Modelové správanie – úprimnosť, snaha o neustály rozvoj, podnikateľský duch.
 • Líderské schopnosti – jasná vízia, iniciatíva, zodpovednosť.
 • Tímový duch – komunikačné zručnosti, tímový rozvoj, integrita.
 • Potenciál absolventa – entuziazmus, ochota rozdávať získané skúsenosti.
 • Výsledky a práca tímu.
Nominovaní študenti
 • Anastassiya Kalinovskaya - Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80
 • Veronika Matúšová - Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
 • Erik Fatona - Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107
 • Šimon Bútora - Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24
 • Viktor Nagy - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
 • Janka Havranková - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • Alex Blandón - Košice, Gymnázium, Poštová 9
 • Simona Kazíková - Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
 • Soňa Antošová - Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
 • Sandra Buckulčíková - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • Tatiana Pientáková - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • Kristína Piskláková - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
 • Filip Štibor - Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
 • Adam Dúbravec - Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. august 4812
 • Lucia Bieliková - Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
 • Roman Sabó - Prešov, Evanjelická spojená škola, org. zlož. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3
 • Simona Siroková - Svidník, Spojená škola, Centrálna 464
 • Slavomír Šmídt - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836
 • Erik Pekarovič - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1
 • Vanda Funtíková - Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11
Porota
 • Zuzana Rumiz, ManpowerGroup Slovensko
 • Silvia Kovácsová, ManpowerGroup Slovensko