Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažné kategórie

Povinné

01. Accace Výročná správa

Výberové

02. AT&T Manažérsky tím

03. AVION Marketingová prezentácia

04. CITI Finančné riadenie

05. S&T Produkt študentskej firmy

06. IBM Video prezentácia

07. IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma

08. MetLife Female Leadership

09. Manpower Leadership Award

10. Company of the Year Competition - výber finalistov pre medzinárodnú súťaž

 

Pozrite si aj Sprievodcu pre účastníkov Veľtrhu podnikateľských talentov online (obsahuje dôležité informácie k výročnej správe, interview s porotou a video prezentácii).

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá študentská firma je iná a musí sa preto sama rozhodnúť, ako na veľtrhu najlepšie prezentovať svoje silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať svoje dosiahnuté úspechy a jedinečnosť svojho príbehu.

Okrem osobitých kritérií pre jednotlivé súťažné kategórie je potrebné vziať do úvahy aj nasledujúce všeobecné, no nemenej dôležité atribúty hodnotenia odbornej poroty:

 • Preukázali a/alebo vysvetlili študenti svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v študentskej firme?
 • Aplikovali študenti inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením študentskej firmy?
 • Pochopili študenti hodnoty, ktoré ich študentská firma priniesla svojim výrobkom / službou na trh, resp. samotným spotrebiteľom?
 • Aký vplyv mala na študentov samotná learning-by-doing skúsenosť?
 • Do akej miery pochopili členovia študentskej firmy fungovanie firmy a podnikateľské princípy?
 • Aký vplyv mala študentská firma na študentov v oblasti rozvoja nasledovných podnikateľských kompetencií / dokázali ich študenti počas súťaže efektívne demonštrovať?
 • Kreativita 
 • Sebavedomie
 • Iniciatíva
 • Tímová práca
 • Vynaliezavosť
 • Vytrvalosť
 • Zodpovednosť