Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažné kategórie

16. jún 2020 - Výber finalistov pre medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition - výberové ocenenie

12. jún 2020Manpower Leadership Award - výberové ocenenie jednotlivcov

 

13. október 2020

Hlavné kategórie

1. AT&T Manažérsky tím

2. AVION Marketingová prezentácia

3. CITI Finančné riadenie      

4. Accace Výročná správa

5. SAP Produkt pre 21. storočie - výberová kategória  

6. S&T Úžitkový produkt - výberová kategória

7. IBM Prezentácia na pódiu - výberová kategória

 

Pozrite si aj Sprievodcu pre účastníkov Veľtrhu podnikateľských talentov (obsahuje dôležité informácie k výročnej správe, interview v stánku a prezentácii na pódiu) .

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá JA Firma je iná a musí sa preto sama rozhodnúť, ako na veľtrhu najlepšie prezentovať svoje silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať svoje dosiahnuté úspechy a jedinečnosť svojho príbehu.

Okrem osobitých kritérií pre jednotlivé súťažné kategórie je potrebné vziať do úvahy aj nasledujúce všeobecné, no nemenej dôležité atribúty hodnotenia odbornej poroty:

 • Preukázali a/alebo vysvetlili študenti svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v JA Firme?
 • Aplikovali študenti inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením JA Firmy?
 • Pochopili študenti hodnoty, ktoré ich JA Firma priniesla svojim výrobkom / službou na trh, resp. samotným spotrebiteľom?
 • Aký vplyv mala na študentov samotná learning-by-doing skúsenosť?
 • Do akej miery pochopili členovia JA Firmy fungovanie firmy a podnikateľské princípy?
 • Aký vplyv mala JA Firma na študentov v oblasti rozvoja nasledovných podnikateľských kompetencií / dokázali ich študenti počas súťaže efektívne demonštrovať?
 • Kreativita 
 • Sebavedomie
 • Iniciatíva
 • Tímová práca
 • Vynaliezavosť
 • Vytrvalosť
 • Zodpovednosť                                                                                                            

Hodnotenie každej z kategórií prebieha aj formou interview vo výstavnom stánku. Odborná porota berie do úvahy aj nasledujúce kritériá:

 • Je účel stánku jasný a je v súlade s vizuálnych dojmom, ktorým stánok na zákazníka pôsobí?
 • Zodpovedá vzhľad stánku činnosti JA Firmy alebo produktom/službám, ktoré JA Firma ponúka?
 • Má stánok nejaké unikátne/kreatívne prvky a vedia študenti odprezentovať, ktoré to sú a v čom je ich jedinečnosť? Vedia študenti odprezentovať v čom je ich JA Firma jedinečná?
 • Sú študenti schopní viesť zákazníka cez obchodný proces typický pre predaj na veľtrhu od začiatku až do ukončenia obchodu/predaja?
 • Asistujú členovia tímu jeden druhému pri práci v stánku a tiež pri rozhovoroch s porotcami?