Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


AVION Marketingová prezentácia - hlavná kategória

Cena za vývoj produktu / služby a orientáciu študentskej firmy na zákazníka

Zámerom je posúdiť, ako efektívne vie súťažný tím v stánku využiť potenciál veľtrhu na prezentovanie svojho podnikania a predajných techník pri ponúkaní produktu/služby potencionálnym zákazníkom.

Očakáva sa, že členovia súťažného tímu sa budú správať ako na reálnom predajnom veľtrhu a viesť potencionálneho zákazníka predajným procesom až po jeho zavŕšenie: počúvanie zákazníka, zodpovedanie otázok, využívanie obchodnej taktiky, a preukázanie znalostí o produkte.

Je stánok integrálnou súčasťou predajného procesu alebo pôsobí iba „sólovo“? Vystupujú osoby v stánku ako tím? Má zákazník pocit, že je dôležitou súčasťou procesu? Aké vizuálne pôsobenie má stánok? Je účel stánku jasný a v súlade s vizuálnym nastavením? Je relevantný pre spoločnosť samotnú alebo jej produkt/službu? Je možné odhadnúť, ak sa na stánok pozeráme z diaľky, čím sa študentská firma zaoberá? Aká je dostupnosť a kvalita propagačných materiálov? Aké poznatky/skúsenosti vie tím prezentovať po tom, ako jeho členovia sami kreatívne vytvorili koncepciu stánku? Obsahuje stánok nejaké originálne aspekty (napr. zaujímavá a zábavná forma prezentovania produktu; kreativita v rozmiestnení stánku; aktivita, ktorá reálne spája produkt alebo študentskú firmu; veci, ktoré pútajú pozornosť (slogany) atď. ? Je si súťažný tím vedomý týchto originálnych aspektov stánku a načo sú potrebné?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

 • Vedia členovia tímu popísať spôsob hodnotenia nápadu a jeho transformáciu na podnikateľskú príležitosť?

 • Do akej miery a v akej fáze sa posudzovali potreby zákazníkov?

 • Vykonala študentská firma prieskum trhu, porozumela výsledkom prieskumu a vhodne reagovala na základe získaných informácií? Zvážila študentská firma všetky prvky marketingovej stratégie? Ako študentská firma reagovala na reakciu zákazníkov na ich produkt?

 • Aké marketingové, predajné a propagačné techniky študentská firma využila a aký mali dopad na maximalizáciu tržieb?

 • Čo študenti robia pre to, aby zákazníci ich produkt vnímali hodnotnejšie v porovnaní s konkurenciou?

 • Chápu členovia študentskej firmy, prečo ich produkt bol úspešný?

Hodnotiace kritériá

 • Účelové a efektívne využitie marketingových a propagačných nástrojov
 • Marketingová stratégia a jej znalosť v prostredí študentskej firmy
 • Predajné techniky a znalosť svojich produktov
 • Vizuálne zobrazenie (originalita a kreativita)
 • Tímový duch
 • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení študentskej firmy

Oceňujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií (pri min. zapojení 8 odborných škôl a 8 gymnázií). Ak bude počet zapojených škôl menší, porota ocení tri najlepšie študentské firmy spomedzi všetkých študentských firiem bez ohľadu na typ školy.