Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


AT&T Manažérsky tím - hlavná kategória

Cena za dosiahnuté výsledky a tímovú prácu v JA Firme.

Zámerom je posúdiť vzájomnú spoluprácu členov tímu a výsledky JA Firmy. Porota v prvom rade posudzuje znalosť problematiky fungovania a riadenia JA Firmy a celkové dosiahnuté výsledky. Opiera sa o predbežnú výročnú správu JA Firmy a osobný pohovor so študentmi vo výstavnom stánku. Pri hodnotení sa kladie dôraz na riadenie a výsledky firmy.

Očakáva sa, že tím ukáže schopnosť, ako vie na mieru vytvoriť aktivity v  stánku, aby uspokojili rôzne potreby rozličných zákazníkov. Sú členovia tímu aktívni hneď od začiatku? Majú vedomosti o produkte a JA Firme? Preukazujú záujem o zákazníkov? Sú dobrými poslucháčmi? Snažia sa o poskytnutie riešení pre potreby zákazníkov? Používajú stánok na podporu prezentácie? Ako dlho im trvá, kým prejdú k predaju? Sú schopní doviesť zákazníka k rozhodnutiu/uzatvoreniu obchodu? Pomáhajú si členovia tímu navzájom pri práci v stánku ako aj počas interview s  porotcami?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

  • Má JA Firma jasný podnikateľský plán?
  • Boli ciele JA Firmy pravidelne revidované a aktualizované?
  • Ako členovia JA Firmy uplatňovali a kontrolovali efektivitu riešení problémov, ktoré sa vyskytli počas fungovania JA Firmy?
  • Aká bola štruktúra JA Firmy a ako sa štruktúra menila v súvislosti s problémami, ktoré sa počas činnosti vyskytli?
  • Mala JA Firma efektívny systém riadenia a zaznamenávania svojich aktivít?
  • Museli členovia JA Firmy riešiť nejaké právne otázky týkajúce sa činnosti JA Firmy, napríklad autorské práva, poistenie importu / exportu a pod.?

Hodnotiace kritériá:

  • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení JA Firmy
  • Tímový duch - úroveň tímovej spolupráce v JA Firme
  • Výročná správa JA Firmy
  • Dosiahnuté výsledky v JA Firme.

Oceňujeme prvé tri najlepšie JA Firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie JA Firmy spomedzi gymnázií (pri min. zapojení 8 odborných škôl a 8 gymnázií). Ak bude počet zapojených škôl menší, porota ocení tri najlepšie JA Firmy spomedzi všetkých JA Firiem bez ohľadu na typ školy.