Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Víťazi 2022/2023

Veľtrh podnikateľských talentov | 28. marec 2023
Accace Výročná správa - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

Amity

Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1
učiteľka: Ing. Ľudmila Olšinárová

3. miesto

ECOenergy

Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18
učiteľka: Mgr. Bernadeta Oláhová

Accace Výročná správa - odborné školy
1. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

2. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

3. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

AT&T Manažérsky tím - gymnáziá
1. miesto

S.M.M.A.

Košice, Gymnázium, Alejová 1
učiteľka: Ing. Kvetoslava Danková

2. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

Hinge

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
učiteľka: RNDr. Silvia Závadská

AT&T Manažérsky tím - odborné školy
1. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

2. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

3. miesto

ECOBIJA

Partizánske, Stredná odborná škola J. A. Baťu, Námestie SNP 5
učiteľka: Ing. Ingrid Rigáňová

2Muse Marketingová prezentácia - gymnáziá
1. miesto

Gradient

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
učiteľka: Ing. Erika Hrušková

2. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2Muse Marketingová prezentácia - odborné školy
1. miesto

sabelas

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
učiteľka: Ing. Adriana Jurášková

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

EVTIS

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ing. Miriam Vlková

Citi Finančné riadenie - gymnáziá
1. miesto

Gradient

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
učiteľka: Ing. Erika Hrušková

2. miesto

DunaStar

Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13
učiteľka: Ing. Margita Bitterová

3. miesto

PROTEENS

Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
učiteľka: Mgr. Jana Šrenkelová

Citi Finančné riadenie - odborné školy
1. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

S&T Produkt študentskej firmy - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

PROTEENS

Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
učiteľka: Mgr. Jana Šrenkelová

S&T Produkt študentskej firmy - odborné školy
1. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

ECOBIJA

Partizánske, Stredná odborná škola J. A. Baťu, Námestie SNP 5
učiteľka: Ing. Ingrid Rigáňová

IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

Gradient

Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
učiteľka: Ing. Erika Hrušková

3. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma - odborné školy
1. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

2. miesto

EVTIS

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ing. Miriam Vlková

3. miesto

TERMOS

Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3
učiteľka: Ing. Henrieta Takácsová

SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - gymnáziá
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

2. miesto

LAVI

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.

3. miesto

Hinge

Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
učiteľka: RNDr. Silvia Závadská

SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - odborné školy
1. miesto

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

2. miesto

sabelas

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
učiteľka: Ing. Adriana Jurášková

3. miesto

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

Kyndryl Female Leadership (nerozlišujeme typ školy)
1. miesto

sabelas

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
učiteľka: Ing. Adriana Jurášková

2. miesto

Le Seňoras

Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
učiteľka: Ing. Erika Šušková

3. miesto

VitaBomb

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Luciana Hudcovicová

ManPower Leadership Award - 1. miesto
Erik Bakai

EVTIS

Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
učiteľka: Ing. Miriam Vlková

Ján Liam Bendo

K.M.G.

Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, V. Clementisa 1166
učiteľ: Ing. Ladislav Čajko

Daniela Bucková

PROTEENS

Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
učiteľka: Mgr. Jana Šrenkelová

Adam Drdoš

Sodehal

Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová

Ján Imrich

M$C

Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
učiteľka: Ing. Kvetoslava Danková

Martin Jacko

Amity

Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1
učiteľka: Ing. Ľudmila Olšinárová

Simona Katrušinová

Business Creation

Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5
učiteľka: Ing. Gabriela Ondrejmišková

Filip Pyšný

COFFEE PUNCH

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková

Ema Sláviková

Clotho

Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
učiteľ: Mgr. Ing. Martin Pagáč

Matúš Vajdička

ZYP

Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
učiteľ: Mgr. Ing. Martin Pagáč

Company of the Year Competition - TOP5 (podľa abecedy)
Clotho Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
učiteľ: Mgr. Ing. Martin Pagáč
COFFEE PUNCH Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
učiteľka: Ing. Dana Hradileková
FLUF Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.
LAVI Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.
Sodehal Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
učiteľka: Ing. Mariana Veličová
Company of the Year Competition - víťaz
1. miesto

FLUF

Košice, Gymnázium, Poštová 9
učiteľka: Mgr. Eva Wolfová, PhD.