Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram
 • 14. 02. 2022 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (7:00)
 • 17. 02. 2022 Uzávierka prihlasovania na veľtrh
 • 18. 02. 2022 Zverejnenie zaradených tímov
 • 09. 03. 2022 Uzávierka nominácií na Leadership Award od učiteľov
 • 10. 03. 2022 Zverejnenie finalistov kategórie Leadership Award
 • 14. 03.  Veľtrhový webinár + žrebovanie stánkov (9:00 - 10:30)
 • 21. 03. 2022 Leadership Award - deadline pre dotazník od finalistov
 • 28. 03. 2022 | 10:00 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a ppt prezentácie pre tímy prihlásené do kategórie Prezentácia na pódiu. (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke Aplikovanej ekonómie). 
 • 31. 03. 2022 Interview pre kategóriu Leadership Award, online
 • 05. 04. 2022 Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava​
 • 28. 04. 2022 Mentoring s AT&T pre tímy postupujúce do TOP Finále, online - drafty správ je potrebné poslať do 25. 04.
 • 17. - 18. 05. 2022 TOP Finále študentských firiem, Bratislava
 • 02. - 03. 06. 2022 Mentoring pre tím postupujúci do COYC Estónsko, online (1 deň)
 • 12. - 14. 07. 2022 Company of the Year Competition - Tallinn, Estónsko

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Predbežný program veľtrhu v deň veľtrhu
 • 07:00 - 10:00 | Príchod, registrácia (JA stánok)
 • do 09:30 | Príprava stánkov študentských firiem
 • do 09:30 | Zbieranie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci)
 • 09:30 - 09:45 | Porada učiteľov (pri JA stánku)
 • 10:00 - 10:30 | Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov
 • 10:30 - 17:00 | Prezentácia študentských firiem v stánkoch
 • 10:30 - 15:00 | Prezentácie študentských firiem na pódiu
 • 10:30 - 15:00 | JA Coffee Time pre sprevádzajúcich učiteľov
 • 10:30 - 16:00 | Hodnotenie odbornou porotou
 • 12:00 - 12:30 | Obedňajšia prestávka
 • 15:00 | Oceňovanie učiteľov Aplikovanej ekonómie
 • do 16:30 | Spätné väzby (online)
 • 17:00 | Slávnostné vyhlásenie výsledkov veľtrhu
 • 18:30 | Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov