Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram
 • 23. 01. 2023 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (9:00)
 • 26. 01. 2023 Uzávierka prihlasovania na veľtrh
 • 31. 01. 2023 Zverejnenie zaradených tímov
 • 13. 02. 2023 Uzávierka nominácií na Leadership Award od učiteľov (do 10:00)
 • 16. 02. 2023 Zverejnenie finalistov kategórie Leadership Award
 • 17. 02. 2023  Veľtrhový webinár + žrebovanie stánkov (9:00 - 11:00)
 • 14. 03. 2023 Leadership Award - deadline pre dotazník od finalistov
 • 20. 03. 2023 | 10:00 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a ppt prezentácie pre tímy prihlásené do kategórie Marketingová prezentácia. Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke Aplikovanej ekonómie.
 • 23. 03. 2023 Interview pre kategóriu Leadership Award, online
 • 28. 03. 2023 Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava​
 • 12. - 14. 07. 2023 Company of the Year Competition - Istanbul, Turecko

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Predbežný program veľtrhu v deň veľtrhu
 • 07:00 - 10:00 | Príchod, registrácia (JA stánok)
 • do 09:30 | Príprava stánkov študentských firiem
 • do 09:30 | Zbieranie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci)
 • 09:30 - 09:45 | Porada učiteľov (pri JA stánku)
 • 10:00 - 10:30 | Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov
 • 10:30 - 17:00 | Prezentácia študentských firiem v stánkoch
 • 10:30 - 15:00 | Prezentácie študentských firiem na pódiu
 • 10:30 - 15:00 | JA Coffee Time pre sprevádzajúcich učiteľov
 • 10:30 - 16:00 | Hodnotenie odbornou porotou
 • 12:00 - 12:30 | Obedňajšia prestávka
 • 15:00 | Oceňovanie učiteľov Aplikovanej ekonómie
 • do 16:30 | Spätné väzby (online)
 • 17:00 | Slávnostné vyhlásenie výsledkov veľtrhu
 • 18:30 | Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov