Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram 
 • 14. 02. 2022 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (7:00)
 • 17. 02. 2022 Uzávierka prihlasovania na veľtrh (10:00) 
 • 18. 02. 2022 Zverejnenie zaradených tímov
 • 09. 03. 2022 Uzávierka nominácií na Leadership Award od učiteľov
 • 10. 03. 2022 Zverejnenie finalistov kategórie Leadership Award
 • 14. - 18. 03.  Veľtrhový webinár + žrebovanie stánkov (1 deň)
 • 21. 03. 2022 Leadership Award - deadline pre dotazník od finalistov
 • 28. 03. 2022 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a ppt prezentácie pre tímy prihlásené do kategórie Prezentácia na pódiu. (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke Aplikovanej ekonómie). 
 • 31. 03. 2022 Interview pre kategóriu Leadership Award, online
 • 05. 04. 2022 Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava​
 • 28. 04. 2022 Mentoring s AT&T pre tímy postupujúce do TOP Finále, online - drafty správ je potrebné poslať do 25. 04.
 • 17. - 18. 05. TOP Finále študentských firiem, Bratislava
 • 02. - 03. 06. Mentoring pre tím postupujúci do COYC Estónsko, online (1 deň)
 • zač. júla 2022 Company of the Year Competition - Tallinn, Estónsko

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

 
Program veľtrhu v deň veľtrhu
 • 10:00 Slávnostné otvorenie
 • 11:00 - 17:00 Prezentácia súťažných tímov v stánkoch a na pódiu
 • 17:00 Vyhlásenie výsledkov

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.