Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram 
 • 22. 03. 2021 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (7:00)
 • 25. 03. 2021 Uzávierka prihlasovania na veľtrh (10:00) 
 • 26. 03. 2021 Zverejnenie zaradených tímov
 • 20. 04. 2021 Veľtrhový webinár (9:00 - 11:00) - link na webinár v MS Teams dostali všetky tímy e-mailom
 • 26. 04. 2021 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a video prezentácie. (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke Aplikovanej ekonómie). 
 • 28. 04. 2021 Interview pre kategóriu Leadership Award, online
 • 04. 05. 2021 Veľtrh podnikateľských talentov - online​
 • 20. 05. 2021 Mentoring pre tímy postupujúce do TOP Finále, online (9:00 - 11:30)
 • 27. 05. 2021 Posledný termín na doručenie reportu (výročnej správy) a videá v angličtine pre TOP Finále (10:00)
 • 03. 06. 2021 TOP Finále študentských firiem, online
 • 09. - 11. 06. 2021 Mentoring pre tím postupujúci do COYC Litva, online (1 deň)
 • 08. - 15. 07. 2021 Gen-E (predtým Company of the Year Competition), Vilnius, Litva - online

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Program veľtrhu v deň veľtrhu
 • 9:00 Slávnostné otvorenie na facebooku
 • 8:00 - 16:00 Interview tímov prostredníctvom MS Teams
 • 10:00 – 16:00 Virtuálny veľtrh (aj pre verejnosť)
 • 16:00 - 18:00 Rande so študentskými firmami - stretnite súťažné tímy "naživo" (online v MS Teams - aj pre verejnosť)
 • 19:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov na facebooku

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.

Časový harmonogram interview študentských firiem v deň veľtrhu