Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Program veľtrhu v deň veľtrhu
 • 07:00 - 10:00 | Príchod, registrácia (JA stánok)
 • do 09:30 | Príprava stánkov študentských firiem
 • do 09:30 | Zbieranie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci)
 • 09:30 - 09:45 | Porada učiteľov (pri JA stánku)
 • 10:00 - 10:30 | Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov
 • 10:30 - 17:00 | Prezentácia študentských firiem v stánkoch
 • 10:30 - 15:00 | Prezentácie študentských firiem na pódiu
 • 10:30 - 15:00 | JA Coffee Time pre sprevádzajúcich učiteľov
 • 10:30 - 16:00 | Hodnotenie odbornou porotou
 • 12:00 - 12:30 | Obedňajšia prestávka
 • 15:00 | Oceňovanie učiteľov Aplikovanej ekonómie
 • do 16:30 | Spätné väzby (online)
 • 16:45 | Vyhlásenie Global Ralph De La Vega Award
 • 17:00 | Slávnostné vyhlásenie výsledkov veľtrhu
 • 18:30 | Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov
Časový harmonogram 
 • 14. 02. 2022 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (7:00)
 • 17. 02. 2022 Uzávierka prihlasovania na veľtrh
 • 18. 02. 2022 Zverejnenie zaradených tímov
 • 09. 03. 2022 Uzávierka nominácií na Leadership Award od učiteľov
 • 10. 03. 2022 Zverejnenie finalistov kategórie Leadership Award
 • 14. 03.  Veľtrhový webinár + žrebovanie stánkov (9:00 - 10:30)
 • 21. 03. 2022 Leadership Award - deadline pre dotazník od finalistov
 • 28. 03. 2022 | 10:00 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a ppt prezentácie pre tímy prihlásené do kategórie Prezentácia na pódiu. (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke Aplikovanej ekonómie). 
 • 31. 03. 2022 Interview pre kategóriu Leadership Award, online
 • 05. 04. 2022 Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava​
 • 28. 04. 2022 Mentoring s AT&T pre tímy postupujúce do TOP Finále, online - drafty správ je potrebné poslať do 25. 04.
 • 17. - 18. 05. 2022 TOP Finále študentských firiem, Bratislava
 • 02. - 03. 06. 2022 Mentoring pre tím postupujúci do COYC Estónsko, online (1 deň)
 • 12. - 14. 07. 2022 Company of the Year Competition - Tallinn, Estónsko

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.

 • 01 -  meraki - Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
 • 02 -  Gabtivity - Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69
 • 03 -  Eco&You - Krupina, Gymnázium A. Sládkoviča, M. R. Štefánika 8
 • 04 -  cleanbo - Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3
 • 05 -  REUSIO - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
 • 06 -  Fragment - Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836
 • 07 -  NestBnB - Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18
 • 08 -  STERMN - Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17
 • 09 -  ŠrobShop - Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
 • 10 -  Printify 3D - Košice, Gymnázium, Alejová 1
 • 11 -  Splaash - Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
 • 12 -  IUV€N - Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
 • 13 -  DunaStar - Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13
 • 14 -  SmellMe - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • 15 -  GAPE - Lipany, Gymnázium, Komenského 13
 • 16 -  Ligo - Košice, Gymnázium, Poštová
 • 17 -  doDNA - Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
 • 18 -  KUKART - Poprad, Gymnázium, Kukučinova 4239/1
 • 19 -  COGITO - Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
 • 20 -  Juvenis - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119
 • 21 -  OVERTOP - Košice, Gymnázium, Alejová 1
 • 22 -  YUMMY POINT - Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11
 • 23 -  Nehuč - Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12
 • 24 -  Vision Vintage - Svidník, Spojená škola, Centrálna 464
 • 25 -  Cyanus - Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
 • 26 -  ABC - Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2
 • 27 -  Estrenar - Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7
 • 28 -  ATYN - Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82
 • 29 -  Foren - Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5
 • 30 -  TeaIT - Tvrdošín, Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1
 • 31 -  FBS - FAIR BUSINESS SVIT - Svit, Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39
 • 32 -  TRABOB - Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82
 • 33 -  SLOUKKA - Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80
 • 34 -  WE ARE THE FUTURE - Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
 • 35 -  groweco - Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
 • 36 -  BOS - Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94
 • 37 -  Strength of students - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • 38 -  APEGRAM - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1
 • 39 -  Tomuver - Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3
 • 40 -  BUSINESS LADYS - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • 41 -  be free - Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1
 • 42 -  Codex - Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
 • 43 -  TriPo - Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80
 • 45 -  Boost - Poprad, Súkromná stredná odborná škola, 29.augusta 4812
 • 46 -  Ž. A. B. A. - Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5
 • online (bez stánku) -   ČERTO - Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8
 • online (bez stánku) -  Alis - Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812
 • online (bez stánku) -  CoffeeTeaCentric - Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8