Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram 
04. 02. 2020

Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (7:00)

07. 02. 2020

Uzávierka prihlasovania na veľtrh

24. 03. 2020

Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a prezentácie na pódiu. (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke JA Firmy). Zároveň hraničný termín pre reg. tímu a nahratie prvotného nápadu v projekte SIR.

31. marca 2020       JA Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava - Avion Shopping Park
12. - 13. máj 2020 TOP Finále JA Firiem, Bratislava (6 finalistov kategórie Company of the Year Competition)
22. - 24. júl 2020

Company of the Year Competition, Lille, Francúzsko


V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Program veľtrhu
07:00 - 10:00 Príchod, registrácia (JA stánok)
do 09:15 Príprava stánkov JA Firiem
  Zbieranie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci)
09:30 - 09:45 Porada učiteľov (pri JA stánku)
10:00 - 10:30 Slávnostné otvorenie JA Veľtrhu podnikateľských talentov
10:30 - 17:00 Prezentácia JA Firiem v stánkoch
10:30 - 16:00 JA Coffee Time pre sprevádzajúcich učiteľov JA Firiem
12:00 - 12:30 Obedňajšia prestávka
10:45 - 14:30 Prezentácie JA Firiem na pódiu
16:15 - 16:45 Oceňovanie učiteľov JA Firiem
do 16:30 Zbieranie spätných väzieb k veľtrhu (dobrovoľníci)
17:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov veľtrhu
18:30 Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov

 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.

Organizačné informácie
  • Cestovné náklady, prípadne náklady na ubytovanie hradí vysielajúca organizácia. Počas veľtrhu bude zabezpečené občerstvenie vo forme studeného balíčka a nápoja pre každého prezentujúceho člena tímu a učiteľa. Ostatné občerstvenie a nápoje si každý zabezpečuje na vlastné náklady.
  • Pre JA Firmy z iných miest a regiónov sme pripravili prehľad možností dostupného ubytovania v Bratislave.
Výstavné stánky

Výstavné stánky budú pripravené pre JA Firmy v deň veľtrhu. Študenti, budú môcť s výzdobou výstavných stánkov začať až ráno v deň konania veľtrhu od 7.00 hod. Žrebovanie čísel stánkov prebehne naživo najneskôr 19. marca 2020 o 10:00h, v livestreame na Facebooku JA Slovensko.

Každá JA Firma bude mať na prezentačné účely k dispozícii jeden stánok vytvorený plastovými výstavnými panelmi (viď obrázok nižšie).
Rozmery stánku (predbežné orientačné rozmery):

Prosím, rátajte s centimetrovými odchýlkami, panely sú spájané lištami. Súčasťou stánku bude malý stolík s rozmermi približne 80x80cm a 1 stolička (JA Firma vyznačí svoj záujem o stolík a stoličku v prihláške).

Každý stánok bude mať zabezpečený prístup k elektrine.

V Avione je bezplatný wifi prístup k internetu. Myslite však na to, že spoľahlivosť takýchto otvorených sietí sa výrazne znižuje s počtom prihlásených, takže určite odporúčame nestavať prezentáciu v stánku na fungovaní internetu. Pri prezentácii na pódiu nebude pripojenie k dispozícii vôbec.

JA Firma si sama zabezpečuje:

  • predlžovačky, v prípade potreby prístupu k elektrickému zdroju,
  • prezentačnú techniku v stánku,
  • dekoráciu stánku.