Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram 
 • 04. 02. 2020 Zverejnenie online prihlášky na veľtrh (7:00)
 • 07. 02. 2020 Uzávierka prihlasovania na veľtrh (10:00)
 • 20. 02. 2020 Žrebovanie čísel stánkov (livestream na facebooku 10:00)
 • 01. 03. 2020 Posledný termín pre vyplnenie nominačného formulára pre Leadership Award (učitelia dostali link e-mailom)
 • 13. 05. 2020 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – reportu (výročnej správy), fotografie a prezentácie na pódiu. (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke JA Firmy).   
 • 12. 06. 2020 Online interview pre Manpower Leadership Award
 • 16. 06. 2020 Online výber finalistov pre medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition a vyhlásenie výsledkov kategórie Manpower Leadership Award
 • 22. - 24. 7. 2020 Company of the Year Competition, Lisabone, Portugalsko
 • 13. 10. 2020 Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava - Avion Shopping Park

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Program veľtrhu
 • 07:00 - 09:00    Príchod, registrácia (JA stánok)
 • do 09:15           Príprava stánkov JA Firiem, Zbieranie podpísaných registračných kariet (dobrovoľníci)
 • 09:30 - 09:45    Porada učiteľov (pri JA stánku)
 • 10:00 - 10:30    Slávnostné otvorenie Veľtrhu podnikateľských talentov
 • 10:30 - 17:00    Prezentácia JA Firiem v stánkoch
 • 10:30 - 16:00    JA Coffee Time pre sprevádzajúcich učiteľov JA Firiem
 • 12:00 - 12:30    Obedňajšia prestávka
 • 10:45 - 14:30    Prezentácie JA Firiem na pódiu
 • 15:30 - 16:00    Oceňovanie učiteľov JA Firiem
 • do 16:30            Zbieranie spätných väzieb k veľtrhu (dobrovoľníci)
 • 17:00                 Slávnostné vyhlásenie výsledkov veľtrhu
 • 18:30                 Ukončenie veľtrhu, balenie výstavných stánkov

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.

Organizačné informácie
 • Cestovné náklady, prípadne náklady na ubytovanie hradí vysielajúca organizácia. Počas veľtrhu bude zabezpečené občerstvenie vo forme studeného balíčka a nápoja pre každého prezentujúceho člena tímu a učiteľa. Ostatné občerstvenie a nápoje si každý zabezpečuje na vlastné náklady.
 • Pre JA Firmy z iných miest a regiónov sme pripravili prehľad možností dostupného ubytovania v Bratislave.
Výstavné stánky

Výstavné stánky budú pripravené pre JA Firmy v deň veľtrhu. Študenti, budú môcť s výzdobou výstavných stánkov začať až ráno v deň konania veľtrhu od 7.00 hod. Žrebovanie čísel stánkov prebehne naživo (dátum a čas upresníme), v livestreame na Facebooku JA Slovensko.

Každá JA Firma bude mať na prezentačné účely k dispozícii jeden stánok vytvorený plastovými výstavnými panelmi (viď obrázok nižšie).
Rozmery stánku (predbežné orientačné rozmery):

Prosím, rátajte s centimetrovými odchýlkami, panely sú spájané lištami. Súčasťou stánku bude malý stolík s rozmermi približne 80x80cm a 1 stolička (JA Firma vyznačí svoj záujem o stolík a stoličku v prihláške).

Každý stánok bude mať zabezpečený prístup k elektrine.

V Avione je bezplatný wifi prístup k internetu. Myslite však na to, že spoľahlivosť takýchto otvorených sietí sa výrazne znižuje s počtom prihlásených, takže určite odporúčame nestavať prezentáciu v stánku na fungovaní internetu. Pri prezentácii na pódiu nebude pripojenie k dispozícii vôbec.

JA Firma si sama zabezpečuje:

 • predlžovačky, v prípade potreby prístupu k elektrickému zdroju,
 • prezentačnú techniku v stánku,
 • dekoráciu stánku.