Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram 
  • 05. 10. 2020 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – výročnej správy a fotografie (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke JA Firmy).   
  • 13. 10. 2020 Veľtrh podnikateľských talentov - online

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

  • 8:15 Slávnostné otvorenie - facebook JA Slovensko
  • 8:30 - 17:30 Interview súťažných tímov s porotami jednotlivých kategórií - MS Teams (tímy dostanú presný časový harmonogram)
  • 19:00 Vyhlásenie výsledkov - facebook JA Slovensko

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.