Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh a časový harmonogram

Časový harmonogram 
  • 05. 10. 2020 Posledný termín na vyplnenie registračnej karty a zaslanie materiálov – výročnej správy a fotografie (Po veľtrhu budú všetky správy zverejnené na web stránke JA Firmy).   
  • 13. 10. 2020 Veľtrh podnikateľských talentov - online

V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

  • 8:15 Slávnostné otvorenie - facebook JA Slovensko
  • 8:30 - 17:30 Interview súťažných tímov s porotami jednotlivých kategórií - MS Teams (tímy dostanú presný časový harmonogram)
  S&T Produkt študentskej firmy   AT&T Manažérsky tím
8:30 M. A. D.   EkoGLORY
8:45 Halo-Ware   GOLDEN TIME
9:00 cho.company   Something unique
9:15 LE:AP   Sqello
9:30 Next-Gen   ALSI
9:45 B&G   ELYGROUP
10:00 Daisy   M. A. D.
10:15 EkoGLORY   Halo-Ware
10:30 GOLDEN TIME   cho.company
10:45 Something unique   LE:AP
11:00 Sqello   Next-Gen
11:15 ALSI   B&G
11:30 ELYGROUP                                                       Daisy
  Avion Marketingová prezentácia   Citi Finančné riadenie
13:15 M. A. D.   EkoGLORY
13:30 Halo-Ware   GOLDEN TIME
13:45 cho.company   Something unique
14:00 LE:AP   Sqello
14:15 Next-Gen   ALSI
14:30 B&G   ELYGROUP
14:45 Daisy   M. A. D.
15:00 EkoGLORY   Halo-Ware
15:15 GOLDEN TIME   cho.company
15:30 Something unique   LE:AP
15:45 Sqello   Next-Gen
16:00 ALSI   B&G
16:15 ELYGROUP   Daisy
  • 19:00 Vyhlásenie výsledkov - facebook JA Slovensko

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tento program má pracovný charakter a JA Slovensko si vyhradzuje právo zmien až do definitívneho potvrdenia oficiálneho programu.