Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zaradené školy

Prihlasovanie bolo ukončené, pozrite si zoznam zaradených škôl a náhradníkov. Môžete si pozrieť aj záznam zo žrebovania.

Zaradené školské tímy  (posledná aktualizácia 2. 10. 9:00)
Škola Učiteľ
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 PaedDr. Roman Baranovič
Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3 PaedDr. Lenka Urblíková, PhD.
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A Mgr. Mária Gogorová
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková
Bratislava, Skola pre mimoriadne nadane deti a gymnazium, Teplicka 7 Mgr. Juraj Poljovka
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová
Košice, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Jana Šrenkelová
Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Marianna Halušková
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr.Silvia Závadská
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA
Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Mgr. Andrea Šumová
Trenčín, Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2 Ing. Mária Tinková
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Šicková
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Lucia Remišová
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Michaela Kostolná
Náhradníci

zoradení podľa času odoslania prihlášky

Škola Učiteľ
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč
Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicova
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Michaela Uhlárová
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová
Prihlásené školské tímy č. 2
Škola Učiteľ
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Jana Marcinová
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, 29. augusta 4812 Ing. Michaela Uhlárová
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová
Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3 PaedDr. Lenka Urblíková PhD.
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Michaela Kostolná
Trenčín, Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2 Ing. Mária Tinková
Trenčín, Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2 Ing. Mária Tinková
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/a Mgr. Mária Gogorová
Košice, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Jana Šrenkelová
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová