Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021 Vilnius - Scribo

Slovenská študentská firma Scribo v zložení Oszkár Urbán, Gréta Sotáková, Jakub Mičko a Miroslava Velgosová, pod vedením pani učiteľky Evy Wolfovej, získala 1. miesto (hlavnú cenu) v európskom finále Company of the Year Competiton 2021, ako súčasť európskeho festivalu podnikania Gen-E. 

Na 2. mieste sa umiestnil tím FlowOn z Grécka  so svojím zariadením na čistenie vody a na 3. mieste tím Lazy Bowl z Rakúska a ich alternatíva zdravých raňajok.

Zároveň naši študenti získali aj 1. miesto v kategórii FedEx Access Award za inovácie, pripravenosť na globálne podnikanie, rozvoj komunity, environmentálnu udržateľnosť a zodpovedné podnikanie.

JA Worldwide vyhlásila 5. apríla slovenskú firmu Scribo ako víťazov celosvetovej De La Vega Global Entrepreneurship Award. Šesť nominovaných najlepších študentských firiem z celého sveta bojovalo o toto prestížne ocenenie. Európu a predovšetkým Slovensko reprezentovala študentská firma Scribo, ktorá vyhrala v súťaži o európsku cenu za najlepšiu študentskú firmu (JA Europe Company of the Year) a následne aj svetové finále. Po prvýkrát v 30 ročnej histórii JA Slovensko sme získali takéto významné ocenenie. 

Ich študentská firma sa zaoberá výrobou ekologických popisovačov na biele tabule, ktoré sú vyrábané recyklovaním vosku. Vďaka inovatívnemu voskovému zloženiu sa ich celé telo spotrebuje písaním, preto neprodukujú žiaden nadbytočný odpad a nevysychajú. Pozrite si prezentačné video študentskej firmy Scribo zo slovenského finále a komerčné video z európskeho finále.

Okrem spoločnej ceny Oszkár Urbán, prezident študentskej firmy získal ocenenie Leadership Award za preukázané líderské zručnosti.

"Dnes som ja osobne a zároveň aj naša študentská firma dosiahli historický úspech. Stali sme sa európskou študentskou firmou roka. Je to prvýkrát, čo vôbec vyhralo Slovensko túto prestížnu súťaž. Cítime hrdosť, nadšenie a zároveň pokoru. Tento rok bol veľmi ťažký pre všetkých, aj preto chcem vyzdvihnúť prácu mojich kolegov - spolužiakov, našej pani učiteľky aj všetkých mentorov. Špecialne ďakujeme JA Slovensko, za príležitosti. Ak vidíme ďalej ako ostatní, je to preto, že stojíme na pleciach obrov. Za našim úspechom stojí bezpočet slovenských študentských firiem od ktorých sme sa mohli učiť." Oszkár Urbán, prezident študentskej firmy Scribo

Študenti z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach reprezentovali Slovensko na európskom finále COYC, ktoré sa konalo online 29. júna. - 15. júla 2021 v litovskom Vilniuse. Zúčastnilo sa na ňom 40 študentských firiem z 39 krajín – spolu vyše 165 študentov z celej Európy vrátane Turecka, Ruska a Izraela.

Konkurencia bola veľká, slovenskí študenti museli pracovať na plné obrátky nie len počas samotných interview a workshopov, ale celé obdobie pred samotnou súťažou.

Tlačová správa - JA Slovensko | Tlačová správa - JA Europe | Celkové výsledky JA Europe | Video z vyhlasovania výsledkov