Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Female Leadership Innovation Camp

Supported by the Citi Foundation

fotogaléria | FB post s výsledkami | tlačová správa 

Pre študentky stredných skôl, ktoré v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž Citi Female Leadership Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok 22. septembra 2022 naživo v Bratislave - Hotel Color

Výsledky

1. miesto - tím č. 9
 • Tatiana Turzová - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • Daniela Zaicová - Košice, Gymnázium sv.Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
 • Lucia Behríková - Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
 • Natália Kontinová - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1
2. miesto - tím č. 10
 • Bianka Forgáčová - Košice, Gymnázium, Poštová 9
 • Viktória Bačová - Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1
 • Barbora Gabrišová - Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8
 • Adela Ondrušková - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1
3. miesto - tím č. 2
 • Lívia Urbánková - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • Alexandra Bobaľová - Košice, Gymnázium, Alejová 1
 • Laura Sročenská - Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1
 • Nina Hnátová - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentky, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študentky pracovali na reálnej výzve v 4-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému - Ako motivovať ženy, aby sa stali líderkami - a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaže sa zúčastnilo spolu 48 študentiek z 13 škôl. Vďaka tejto súťaži si študentky mohli precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti a vyskúšať si tímovú prácu pri riešení výzvy.

Súťaž bola určená študentkám stredných škôl (dievčatám), ktoré v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia.

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk