Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Female Leadership Innovation Camp

Supported by the Citi Foundation

Pre študentky stredných skôl, ktoré v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž Female Leadership Innovation Camp. Súťaž sa uskutoční 21. septembra 2021 naživo v Bratislave - Hotel Bratislava, Seberíniho 9.

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentky, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študentky budú pracovať na reálnej výzve v 4-členných zmiešaných tímoch (v každom tíme budú 4 dievčatá zo 4 rôznych škôl). Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaže sa zúčastní spolu 48 študentiek z 12 škôl. Ocenené budú 3 najlepšie tímy. 

Vďaka tejto súťaži si študentky môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti a vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy.

 

Súťaž je určená študentkám stredných škôl (dievčatám), ktoré v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia. Škola prihlasuje (presne) 4-členné tímy + 1 (povinná) náhradníčka ku každému tímu. Škola môže opätovným vyplnením prihlášky prihlásiť aj viac vždy 4-členných tímov. Súťaže sa nemôže zúčastniť študentka, ktorá sa akéhokoľvek Innovation Campu organizovaného JA Slovensko zúčastnila v minulosti. Prihláška je záväzná!

Tímy budeme do súťaže zaraďovať na základe času prihlásenia. Ak sú z jednej školy prihlásené 2 tímy, druhý tím zaradíme automaticky medzi náhradníkov.

Pre účastníkov súťaže bude zabezpečený obed a občerstvenie. Dopravu do Bratislavy a späť a prípadné vzniknuté ubytovacie a iné cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Celkový maximálny počet účastníkov je 48 (12 tímov). V prípade záujmu sa súťaže so študentkami môže zúčastniť aj učiteľ Aplikovanej ekonómie. Pre zúčastnených učiteľov bude počas práce študentov pripravený workshop (pracovné stretnutie).

Súťaž sa uskutoční 21. septembra 2021 od 8:00 do 17:00 v Bratislave. (Registrácia od 7:00.) Je potrebné, aby sa prihlásené študentky zúčastnili celého priebehu súťaže, od jej začiatku o 8:00 až do ukončenia o 17:00. V prípade, že sa v požadovanom čase súťaže zúčastniť nemôžete, dajte príležitosť študentom, ktorí sa jej zúčastniť chcú a môžu. (Prosím, cestovné spojenie si pozrite ešte predtým, ako sa prihlásite.)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 je našou snahou zabezpečiť bezproblémový a bezpečný priebeh celej súťaže tak, aby sme v čo najväčšej možnej miere boli schopní ochrániť zdravie účastníkov, lektorov, organizačného tímu a ostatných prítomných osôb. Na základe aktuálneho covid automatu budeme súťaž realizovať v režime OTP ("Očkovaní, testovaní, prekonaní"). 

 • Za plne zaočkovaného človeka sa bude pokladať osoba, ktorá pred najmenej 14 dňami dostala druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, prípadne najmenej pred 21 dňami dostala prvú v rámci jednodávkovej schémy očkovania. Zaočkovaná je tiež osoba, ktorá dostala prvú dávku pred najmenej 14 dňami a zároveň pred najviac 180 dňami prekonala ochorenie COVID-19. Za osobu, ktorá prekonala COVID-19, sa považuje človek s potvrdením nie starším ako 180 dní.
 • Čo sa týka testovanej osoby, v rámci OTP protokolu sa bude môcť pri využívaní služieb preukázať najviac 24 hodín starým negatívnym antigénovým testom alebo najviac 72 hodín starým PCR alebo LAMP testom.
 • Z tohto dôvodu je povinný každý účastník (študentky aj učitelia) počas registrácie ráno v deň súťaže predložiť certifikát o úplnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo sa preukázať potvrdení o prekonaní COVID-19 nie starším ako 180 dní alebo sa preukázať negatívnym RT_PCR testom na toto ochorenie nie starším ako 72 hodín, alebo AG testom nie starším ako 24 hodín od dátumu a času začiatku súťaže.
 • Ak účastník nepredloží vyššie požadovaný certifikát, potvrdenie alebo negatívny test s vyššie uvedenou časovou lehotou platnosti podľa typu testu, nebude sa môcť súťaže zúčastniť. 

Prihlášku vypĺňajte, prosím, až keď máte od všetkých účastníkov/rodičov podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf). Scany (prípadne stačí odfotiť mobilom) všetkých súhlasov (min. 6 = 4 súťažiaci + min. 1 náhradník + učiteľ) pošlite v spoločne v jednom e-maile na adresu firma@jaslovensko.sk (do predmetu e-mailu napíšte "IC+ názov školy").

Účasť v súťaži je bezplatná

Registrácia bude otvorená 10. 09. 2021 (od 7:00). Každá škola môže registrovať ľubovolný počet 4-členných tímov spĺňajúcich kritériá uvedené vyššie. 

Predbežný program:

(časy budú ešte upresnené)

 • 07:15 - 08:00        Registrácia účastníkov
 • 08:00 – 08:15       Otvorenie – informácie o súťaži a organizátoroch 
 • 08:15 – 08:45       Teambuildingové aktivity a aktivity na rozvoj kreativity
 • 08:45 – 09:00       Prestávka s občerstvením
 • 09:00 – 09:15       Vyhlásenie výzvy 
 • 09:15 – 12:00       Práca v tíme na riešení výzvy
 • do 12:00               Odovzdávanie USB kľúčov
 • 12:00 – 13:00       Obed
 • 13:00 – 13:15       Predstavenie poroty a informácie o priebehu prezentácií
 • 13:15 – 15:15       Prezentácie tímov
 • 15:15 – 16:00       Prestávka s občerstvením - certifikáty pre študentov, fotenie       
 • 16:00 – 16:30       Vyhlásenie víťazov, ukončenie súťaže 

Možno vás zaujmú aj informácie z minulých školských rokov: 

tlačová správa 2020 | fotky zo "živého" IC v roku 2018 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk