Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov s Accace

Workshopy pre vychádzajúce podnikateľské talenty

Prihlasovanie je uzavreté, kapacita je naplnená.

V tomto školskom roku po prvý krát organizujeme Konferenciu prezidentov JA Firiem v Bratislave aj v spolupráci s firmou Accace.

Konferencie prezidentov sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra 2019 v bratislavskom Satori Stage na Mickiewiczovej 9 - zaradení študenti  | pozvánka 

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich JA Firiem. Lektori, manažéri sa venujú všetkým oblastiam riadenia firmy nezabúdajúc na motiváciu zamestnancov, financie, marketing a firemnú kultúru, imidž firmy, či spoločensky zodpovedné podnikanie. Pre študentov bude vytvorený aj priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi. Cieľom projektu je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

 • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešných komerčných firiem,
 • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia spoločností,
 • priestor na konzultáciu s manažérmi,
 • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných JA Firiem,
 • možnosť získať nové kontakty,
 • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.
Základné informácie:
 • Dátum: 5. december 2019
 • Čas: 9:00 - 15:30
 • Miesto: Satori Stage, Mickiewiczova 9, Bratislava
 • Program: Konferencia bude zameraná na  nadväzovania kontaktov a získavanie informácií o riadení  firmy, financiách, práci so zamestnancami a marketingu spoločnosti. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri firmy Accace.
 • Registračný poplatok 5 €/JA Firma (bez ohľadu na to, či sa zúčastnia 1 alebo 2 študenti) uhradíte v hotovosti na mieste (dostanete e-mailom pozvánku a zároveň si môžete pozrieť zoznam účastníkov). Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Konferencie sa môže zúčastniť maximálne 35 študentov (automaticky zaradíme 2 študenti z jednej prihlásenej JA Firmy, v prípade nenaplnenej kapacity môžemezaradiť ďalších študentov) - študenti budú na školenie zaradení podľa poradia zaregistrovaných prihlášok. Konferencia je určená len pre študentov (bez učiteľov).

Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od študentov - reprezentantov JA Firiem -  manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci študenti sa zúčastnia celej konferencie od jej začiatku do jej ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku Grétku Balátovú na telefónnom čísle 0948/243 004.

Všetci účastníci konferencie budú mať zabezpečené občerstvenie. 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.