Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Workshop Prezentačné zručnosti

(nielen) pre JA Veľtrh podnikateľských talentov

Pozrite si zoznam prihlásených študentov.

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sme pripravili pre študentov JA Firiem workshopy zamerané na rozvoj prezentačných zručností. Workshopy sú súčasťou medzinárodného projektu ASPIRE a sú bezplatné. 

Prihlasovanie na workshopy bolo spustené od pondelka 21. januára od 7:00 h do stredy 23. januára do 12:00 h. V prípade, že sa niektorý zo študentov nebude môcť zúčastniť, škola je povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

Workshopy sa uskutočnia viď termíny a miesta nižšie.

BRATISLAVA KOŠICE

21. marec 2019, 08:30 - 14:30

21. marec 2019 , 08:30 - 14:30

AT&T, Lakeside, Tomášikova 64, Bratislava AT&T, Letná 45, Košice

Kapacita 40 študentov

Kapacita 30 študentov

Pozvánka BA | Zoznam zaradených študentov

Pozvánka KE |  Zoznam zaradených študentov

Foto Google | Foto Facebook | Materiály Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Workshopy sú zamerané na rozvoj prezentačných zručností študentov, prípravu prezentácie a prezentačných materiálov. 

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečené občerstvenie vo forme balíčkov. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Kontaktná osoba: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

Partner workshopov je spoločnosť AT&T.