Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Workshop Prezentačné zručnosti

(nielen) pre Veľtrh podnikateľských talentov

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sme pripravili pre študentov Aplikovanej ekonómie workshop zameraný na rozvoj prezentačných zručností. Workshop je súčasťou medzinárodného projektu AT&T Believes a je bezplatný. 

Workshop sa uskutoční v dvoch termínoch:

  • streda 23. februára 2022, 9:00 - 12:30
  • streda 2. marca 2022, 9:00 - 12:30

Prebiehať bude online prostredníctvom MS Teams. Študenti sa budú môcť prihlasovať individuálne alebo spoločne zo školského počítača. Kapacita je obmedzená na 30 študentov pre každý termín. Z jednej študentskej firmy sa môžu zúčastniť dvaja študenti.

Prihlasovanie spustíme v pondelok 14. februára od 8:00 h do utorka 15. februára do 15:00 h, resp. do naplnenia kapacity. Každá študentská firma môže na workshop prihlásiť 1 až 5 študentov. Prví dvaja budú do naplnenia kapacity akceptovaní automaticky, zvyšní študenti budú akceptovaní v prípade nenaplnenia kapacity alebo ako náhradníci.  V prípade, že sa niektorý zo študentov nebude môcť zúčastniť, škola nominuje náhradníkov a upovedomí o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

Workshop je zameraný na rozvoj prezentačných zručností študentov, prípravu prezentácie a prezentačných materiálov. Nejedná sa o klasický webinár. Študenti budú pracovať v skupinách, prezentovať a očakáva sa ich aktívna účasť.

Certifikáty budú študentom zaslané po odoslaní spätnej väzby na ich emailové adresy.

Kontaktná osoba: Linda Sombatiová | projektová manažérka| +421 948 801 411 | sombatiova@jaslovensko.sk