Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Workshop Prezentačné zručnosti

(nielen) pre Veľtrh podnikateľských talentov

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sme pripravili pre študentov JA Firiem workshopy zamerané na rozvoj prezentačných zručností. Workshopy sú súčasťou medzinárodného projektu ASPIRE a sú bezplatné. 

Prihlasovanie na workshopy bolo spustené od piatka 14. februára od 7:00 h do utorka 18. februára do 13:00 h. Škola prihlasovala na workshopy presne 2 študentov plus 1 náhradníka.  V prípade, že sa niektorý zo študentov nemohol zúčastniť, škola nominovala náhradníkov a upovedomí o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

BRATISLAVA

utorok 3. marec 2020, 08:30 - 14:30

AT&T, Lakeside, Tomášikova 64, Bratislava

Kapacita 40 študentov (2 študenti z jednej školy)

Pozvánka BA | Zoznam zúčastnených študentov

Foto Google | Instagram

Workshop bol zameraný na rozvoj prezentačných zručností študentov, prípravu prezentácie a prezentačných materiálov. 

Všetci účastníci školenia mali zabezpečené občerstvenie vo forme balíčkov. Cestovné hradila vysielajúca organizácia.

Kontaktná osoba: Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Partner workshopov je spoločnosť AT&T.