Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Školenie manažmentu

Školenia manažmentu sú určené pre študentov programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II. JA Slovensko ich organizuje v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Prihláška bola záväzná!  Na výber boli miesta a termíny viď podrobnosti uvedené nižšie.

BANSKÁ BYSTRICA BRATISLAVA KOŠICE

23. október 2018, 08:30 - 15:00               

25. október 2018, 08:30 - 15:00

13. november 2018, 08:30 - 15:00  
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica AT&T, Tomášikova 64, Bratislava Univerzitná knižnica TUKE, B. Němcovej 7, Košice

Registrácia otvorená od 8.10. (od 7:00 h) do 10.10. (do 10:00 h), resp. do naplnenia kapacity.

Registrácia otvorená od 8.10. (od 7:00 h) do 10.10. (do 10:00 h), resp. do naplnenia kapacity.

Registrácia otvorená od 8.10. (od 7:00 h) do 10.10. (do 10:00 h), resp. do naplnenia kapacity.
Kapacita 60 študentov  (max. 2 študenti z JA Firmy) Kapacita 40 (max. 2 študenti z JA Firmy) Kapacita 100 (max. 4 študenti z JA Firmy)
Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov

Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Foto Google | Foto Facebook | Materiály Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Školenia boli zamerané na základy manažérskych zručností. Dali sme priestor riadeniu JA Firmy, venovali sme sa témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Poplatok 5 € za celú JA Firmu bolo potrebné uhradiť na mieste. Všetci účastníci školenia mali zabezpečené občerstvenie vo forme balíčkov. Cestovné hradila vysielajúca organizácia.

V prípade, že sa niektorý z prihlásených študentov nemohol školenia zúčastniť, škola bola povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

 

Kontaktná osoba: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

Partnerom Školení manažmentu je spoločnosť AT&T.