Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené študentské firmy

Zoznam prihlásených študentských firiem:

(študentské firmy sú zoradené v poradí ako boli doručené prihlášky)

No. Študentská firma Škola Učiteľ/ka
1 Printify 3D Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1, Košice Kvetoslava Danková
2 - Spojená škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč Martina Petráková
3 - Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Erika Šušková
4 grajko, š.f. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov Zuzana Mackovjaková
5 TeaIT, š.f. Stredná priemyselná škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín Eva Šurinová
6 enwoke Gymnázium Ľ.Štúra, 1.mája 2, Trenčín Mária Tinková
7 - Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Martin Pagáč
8 SpoKo SpojenA Skola, Pankuchova 6, Pankuchova 6, Bratislava Jana Krajcirova
9 Thank q Spojená škola SOŠ, Námestie sv. Martina 5, Holíč Petra Liščáková
10 - Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Iveta Bodnárová
11 BE FREE, š.f. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice Dagmar Grancová
12 Cogito Gymnázium, Trebišovská 12, Košice Jana Vodarčíková
13 Malé radosti,š.f. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš Miroslava Babicová
14 LOVE SO%S techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Anna Fraschová
15 lumi Gymnázium Ľ.Štúra, 1.mája 2, Trenčín Mária Tinková
16 Eco Dynamite Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova, Košice Marcela Martončíková
17 GLOBEx, š. f. SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Miroslava Gálffyová
18 BUSINESS LADYS Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Anna Bránická
19 Cyanus Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava  Adriana Jurášková
20 Lilith Company SSOŠE Košická akadémia, Tajovského 15, Košice Katarína Šeböková
21 B-art Gymnázium J. B Magina, Vrbove, Beňovského 358/100, Vrbové Zuzana Motyčková
22 - Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Martin Pagáč
23 IUV€N Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Kvetoslava Danková
24 Mindpeace, š.f. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Ľubomíra Kulháňová
25 Vinárka Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra Ida Matuškovičová
26 - SPŠE, Brezová 2, Piešťany Ďuračková Beata
27 BeeBee, š. f. Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa Andrea Janečková
28 - Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok Martina Ančicová
29 MOXIE Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice Ľudmila Olšinárová
30 Vego, š. f. Evanjelické gymnázum, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin Dana Bednárová
31 Visio Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Tomáš Palovčák
32 - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Júlia Lukáčová
33 SmellMe Gyxmnázium, Školská 2, Dubnica and Váhom KatarínaSašinková
34 - Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Zdenka Biloveská
35 BatiK, š. f. SOŠ Tisovec, Jesenského 903, Tisovec Iveta Ganajová
36 - OA Banská Bystrica, Tajovského 25, Banská Bystrica Eva Melicherová
37 BOS, š. f. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad Tatiana Hadbavná
38 - Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín Erika Senková
39 FA-BULETT š.f. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava Ivica Škarbová
40 HAviarnička, š. f. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad  Jana Pomajbová
41 ATYN, š. f SOSPaSnV Žilina, Predmestská 82, 01001 Katarína Némethová
42 IUV€N Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Kvetoslava Danková
43 Junior ELITE Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno Iveta Aschenbrierová
44 FUH Gymnázium, Mládežnícka 22 Šahy, Mládežnícka 22, Šahy Alena Korcsoková
45 Habibi Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Ing.Jana Bodnárová
46 splaash Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica Silvia Závadská
47 reMsin š.s. Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina Michaela Grofová
48 Smile Day Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo Mária Košútová
49 cleanbo, š.f. Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava Barbora Jergová
50 Nehuč, š.f. Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov Dominika Olejníková
51 IVM design Stredná odborná škola strojnícka Skalica, Pplk Plujsťa 29, Skalica Katarína Korčáková
52 D3, š.f. Obchodná akadémia Bolečkova 2, Nitra, Bolečkova 2, Nitra Silvia Leštinská
53 Foren Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 14, Partizánske Ingrid Rigáňová
54 HAM Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen Renáta Trnovcová
55 groweco, š. f. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš Veronika Hnrčiarová
56 Los Chalkos Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen Renáta Trnovcová
57 OVERTOP a.s. Gymnázium Alejová 1 Košice, Alejová 1, Košice Kvetoslava Danková
58 GAPE Gymnázium, Komenského 13, Lipany Ľubica Tomková
59 Codex Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava Mariana Veličová
60 Fragment Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, Tisovec Erika Hrušková
61 Vintage Corner Spojená škola, Centrálna 464, Svidník Zdenka Kožlejová
62 GoGreen Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, F. Madvu 2, Prievidza Marcela Tišťanová
63 Trabob Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina Miroslava Mičurová
64 Estrenar SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Mária Bajúzová
65 IUV€N Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Kvetoslava Danková
66 SIGMA CLUB Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Jana Čechovičová
67 Ž. A. B. A. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Jana Mlynárová
68 DunaStar ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava Margita Bitterová
69 Náramkáreň Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany Mária Urminská
70 PAUZA Stredná odborná škola obchodu a služieb - KeSZSZ, Budovateľská 32, 94501 Komárno Zuzana Varga Podleiszek
71 TOPTEN SOŠPaSV, Na Lúkach 18, Levice Monika Ivanovová
72 COPY4YOU Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, Matice slovenskej 16, Prievidza Marcela Škopcová
73 inKASuJEME Stredná priemyslená škola D. S. Jurkoviča Stavbená v Trnave, Lomonosovova 7, Trnava Ľubica Ježovičová
74 EKOHAND Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves Ľudmila Lengvarská
75 Seven Bees Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava Miroslava Verešvárska
76 Dobrá robota Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany Michal Libič
77 SLOUKA Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Soňa Jonaštíková
78 Fair Business Svit - FBS SOŚP J. A. Baťu, Śtefánikova 39, Svit Iveta Hájovská
79 AJETO, š.f. Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov, Trstená Jana Zbojová
80 ŠrobShop, š.f. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice Milan Lagosz
81 Juvenis, š.f. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 8, Sereď Ľubica Štefáková
82 Bufet EFKO, š.f. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce Beáta Polláková
83 ŠrobaCup, š.f. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice Milan Lagosz
84 Yummy point Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina Emília Korenčiaková
85  Eco&You Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R.Štefánika 8, Krupina Mária Šumichrastová
86 TriPo SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Dana Hradileková
87 WSUP Obchodná akadémia, Ul. K. Kittenbergera 2, Levice Mária Hulíková
88 Fragment Evanjelické gymnázium Tisovec Erika Hrušková
89 StyMark Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava Iveta širgelová
90 NestBnB Gymnázium, Kráľovský Chlmec Bernadeta Oláhová