Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy

Zaradené školy
Škola Učiteľ
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Barbora Jergová
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Jana Pomajbová
Bratislava, Spojená škola, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, 29.augustua 4812 Ing. Michaela Kopková
Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Ing. Jana Zbojová
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová