Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2022/2023

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2022/2023 je rozpracované na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 66 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 15. august 2022. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram - prehľad

 • 15. august - 15. december 2022 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 24. august 2022: Modul 2 - úvod (dištančné štúdium - 2 hodiny) - Učebnica ekonómie a podnikania (práca s portálom pre učiteľa - prostredníctvom MS Teams 8:00 - 10:00)
 • 7. – 10. september 2022 (streda - sobota) - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
 • október 2022  - Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium - 1 deň) 
  • Bratislava - 11. 10. 2022 | Košice - 6. 10. 2022 | Trenčín - 12. 10. 2022 | Zvolen - 13. 10. 2022
 • 1. - 28. február 2023 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • 23. máj 2023 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • 27. máj 2023 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • jún 2023 - Záverečné prezentácie a pohovor - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Bratislava | Banská Bystrica | Košice

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk