Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Termíny záverečných prezentácií

pre inovačné vzdelávanie programu Aplikovaná ekonómia

Učiteľ Škola Prezentácia Presné miesto
Ing. Anikó Barcziová  Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava Bratislava | 12. 06. 20223 | 07:30 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, Bratislava
Ing. Mgr. Jana Budinská  Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava Bratislava | 12. 06. 20223 | 08:00 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, Bratislava
PaedDr. Lenka Dušičková  Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Košice | 14. 06. 2023 | 09:45 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
PaedDr. Jana Krakovská  Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov Košice | 14. 06. 2023 | 10:45 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Mgr. Mária Lakatošová  Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice Košice | 14. 06. 2023 | 09:30 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
PhDr. Marcel Leško Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, Košice Košice | 14. 06. 2023 | 13:30 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
PhDr. Dana Maťašová  Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov Košice | 14. 06. 2023 | 10:00 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Ing. Beáta Mihóková  Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany Košice | 14. 06. 2023 | 12:45 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Ing. Henrieta Nemčovičová  Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín Bratislava | 12. 06. 20223 | 08:30 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, Bratislava
Ing. Gabriela Ondrejmišková  Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5, Zlaté Moravce Bratislava | 12. 06. 20223 | 08:45 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, Bratislava
Ing. Lucia Remišová  Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava Bratislava | 12. 06. 20223 | 08:15 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, Bratislava
Mgr. Jana Sidorová  Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Košice | 14. 06. 2023 | 14:15 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Mgr. Ingrid Srvátková  Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov Košice | 14. 06. 2023 | 10:15 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Ing. Mgr. Iveta Šatanková  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Košice | 14. 06. 2023 | 12:30 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Mgr. Jana Šrenkelová  Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice Košice | 14. 06. 2023 | 09:15 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Ing. Andrea Trgiňová  Stredná športová škola, Francisciho 910/8, Poprad Košice | 14. 06. 2023 | 12:15 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Mgr. Marek Zvirinský, PhD. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice Košice | 14. 06. 2023 | 09:00 Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Mgr. Lucia Žiačková  Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina Banská Bystrica | 13. 06. 2023 | 12:00 365.labb , Lazovná 5 - 1. poschodie, Banská Bystrica