Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Projektová tabuľa

Lukáš: Otázky „Prečo?“, „Kto?“, „Čo?“, „Kedy?“, „Kde?“ a „Ako?“ sa používajú pri vytváraní projektovej tabule. 

Projektová tabuľa je dokument, ktorý formálne ustanovuje existenciu projektu a využíva sa na jeho ďalšie objasnenie a spresnenie.

Zadali sme projektového manažéra a spísali zoznam členov tímu. Všetci sú do projektu priamo zapojení. 

popise projektu sme spísali naše ciele, ktoré musia byť špecifické, merateľné a pozorovateľné. Tieto ciele riadia projekt od jeho začiatku až po jeho koniec. Čím jasnejšie sú ciele zadefinované, tým jednoduchšie je pre tím napredovať tým správnym smerom.

V rámci projektového účelu/odôvodnenia sme zadali účel projektu a tým sme zodpovedali otázku „prečo“.

Míľnik je predpokladaný čas dokončenia významnejšieho/dôležitého výstupu. 

Akceptačné kritériá dokumentujú ako bude náš finálny produkt vyhodnocovaný používateľmi a akej má byť kvality. Tieto kritéria definujú podmienky, ktoré je nutné splniť, aby bol projekt považovaný za dokončený a projektové ciele za splnené.

Predpoklady sú faktory v rámci projektu, ktorý sú považované za pravdivý, skutočný alebo jasný bez dôkazu alebo preukázania. Identifikácia predpokladov pomáha tímu vyjasniť si predpoklady, s ktorými nesúhlasia všetci členovia tímu. Napríklad – či je náš produkt vôbec potrebný!; 

Prekážka / obmedzenie je hocijaký faktor, ktorý by mohol ohroziť splnenie projektového cieľa a môže zahŕňať prekážky v rozpočte, čase, dostupnosť ľudí alebo niečo iné. 

Riziko zahŕňa všetky neočakávané udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je dôležité zvážiť potencionálne riziká hneď na začiatku projektu, aby sme ich vedeli správne manažovať v prípade ich výskytu. Aj keď nie je možné predpovedať všetky možné situácie, čím lepšie sa pripravíme, tým bude mať projekt väčšie šance na úspech. Možnosť dažďa v prípade podujatia plánovaného v exteriéri je dobrým príkladom rizika. Vhodnou odpoveďou na takýto problém je mať v zálohe alternatívnu lokalitu vo vnútri.

Projektová tabuľa - vzor

Míľnik: Grocerido

Projektová manažérka: Ema

Členovia tímu: Mišo, Gabika a Lukáš

Zainteresované strany: Mária Lukáčová z domova dôchodcov a Barbora Melichová zastupujúca Školskú radu

Sponzor: Robo Novák z miestnych potravín

 

Popis projektu:

Popíšte projekt: Aké sú vaše projektové ciele?

Doručovanie potravín dôchodcom v našom miestnom domove dôchodcov spôsobom, ktorý im bude najviac vyhovovať.

Projektový účel / odôvodnenie: 

Prečo ste sa rozhodli začať tento projekt? 

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť službu, ktorú budú dôchodcovia môcť a vedieť používať bez nutnosti využívania digitálnych nástrojov, ktoré pre nich môžu byť zbytočne komplikované. 

Dôležitý míľnik:

Aké sú dôležite body projektu? Aké budú projektové výstupy? Do kedy ich je potrebné dokončiť? 

 • Formálne schválenie Školskou radou (Apríl): Vytvoríme návrhu projektu, aby mala školská rada všetky potrebné informácie o tom, čo chceme vyvíjať a na základe ktorého získame tzv. „go/no-go“ rozhodnutie – teda či môžeme alebo nemôžeme pokračovať. 
 • Užívateľské testovanie (Máj): Získanie spätnej väzby z domova dôchodcov pomocou rozhovorov s dôchodcami, vďaka ktorým lepšie pochopíme naše predpoklady a zistíme, aké potreby vieme adresovať. 
 • Úvodné podujatie (17. jún): Spustenie našej služby, ponúknutie potravín našim prvým zákazníkom a zároveň oslava úspešného štartu projektu. 
Akceptačné kritéria:

Ako bude finálny produkt vyhodnocovaný a kedy bude považovaný za dokončený?

 • Projekt bude dokončený načas, v rámci stanoveného rozpočtu a splní všetky kritéria určené Školskou radou.
 • Všetky predpoklady sú otestované so zákazníkmi. 
 • Zmluva uzavretá s miestnymi potravinami ohľadne poskytnutých zliav je jasne zadefinovaná. 
 • Po oficiálnom spustení je rozposlaná anketa na získanie spätnej väzby. 
Predpoklady:

Čo považujete za pravdivé, skutočné alebo jasné? 

 • Starší ľudia v domove dôchodcov potrebujú pomoc s nákupom potravín. 
 • Dôchodcovia sa necítia komfortne pri používaní digitálnych nástrojov. 
 • Nakupovanie potravín je niekedy pre dôchodcov náročné. 
 • Nájdeme dostatočné množstvo záujemcov o našu službu.
 • Získame dostatočnú pozornosť pre naše úvodné podujatie.
Prekážky / obmedzenia:

Aké faktory obmedzia možnosť projekt dokončiť? 

 • Sme nový tím a potrebujeme sa navzájom spoznať.
 • Školská rada nám určila vymedzenie projektu a čo je povolené.
 • Máme limitovaný rozpočet.
 • Máme 6 mesiacov do úvodného podujatia.
Riziká:

Aké faktory by mohli spôsobiť komplikácie počas projektu? 

 • Spolupráca s naším sponzorom – miestnymi potravinami – nemusí vyjsť.
 • Môžeme mať nezhody v rámci tímu, ktoré zaberú nejaký čas. 
 • Sme zaneprázdnení kvôli našim školským povinnostiam. 
 • Nemáme dostatočný záujem zo Domova dôchodcov. 
 • Nezískali sme dostatočný záujem o účasť na našom úvodnom podujatí. 

Pokračovať