Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Plánovanie projektu

Bez dôkladného plánovania môže byť veľmi náročné dotiahnuť projekt do úspešného konca. Naučíme sa ako prejsť rôznymi fázami v rámci projektu ako aj spôsob rozdelenia si práce na jednotlivé aktivity. 

Proces plánovania

Proces plánovania zahŕňa nasledujúce činnosti: 

  • Rozdelenie práce na jednotlivé aktivity
  • Určenie priorít jednotlivých aktivít
  • Odhad časovej náročnosti aktivít
  • Priradenie rolí a zodpovednosti.

Pokračovať