Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktivita 5: Definovanie projektu

Prečítajte si nasledujúci popis projektu: 

Mišo: 

  • Rozhodli sme sa spustiť tento projekt, pretože chceme pomôcť dôchodcom z nášho mesta s ich nákupmi potravín.
  • Rozhodli sme sa zamerať sa na dôchodcov, pretože sme si všimli aj v rámci našich rodín, že práve starší ľudia potrebujú pomoc. Ak sa nám nepodarí uspieť, tak sa nájdu rodičia a dôchodcovia, ktorí budú sklamaní, keďže chceli  túto službu využívať.
  • Plánujeme poskytovať túto službu cez telefón. Dôchodcovia dostanú zošity, do ktorých si môžu zapísať svoje nákupné zoznamy. Ako rozpočet máme 1000 eur z kolektívneho financovania a plánujeme zorganizovať podujatie na vyzbieranie finančných prostriedkov v prípade, že rozpočet presiahneme.
  • Všetky výstupy budú viesť k úvodnému podujatiu, na ktorom vyzbierame prostriedky pre prípadné navýšenie rozpočtu na všetky ďalšie potreby, ktoré sa môžu vyskytnúť.
  • Projektový cieľ dosiahneme aj pomocou stretnutí, ktoré sa uskutočnia každý týždeň počnúc prvým januárovým týždňom. Zároveň si rozdelíme roly a zodpovednosti, budeme sa podporovať a pomáhať si, najmä v situáciách, keď niekto nebude schopný úlohu dokončiť sám prípadne ho prepadnú obavy. 
  • Naše úspechy budú merané spätnou väzbou, ktorú zozbierame pred a po spustení našej služby. Rozpošleme anketu, kde ľudí požiadame o ich skúsenosti a zážitky s našou službou, s cieľom sa naďalej zlepšovať aj po jej spustení.

Vyberte, ktorá projektová otázka nebola zodpovedaná?

a) Prečo?

b) Kto? 

c) Čo?

d) Kedy?

e) Kde?

f) Ako?

 

Pokračovať