Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktivita 6: Definovanie zainteresovaných strán

Prečítaj si nižšie uvedený text a na základe neho priraď zainteresované strany k správnym rolám potrebným pre spustenie donášky potravín pre dôchodcov.

Gabika: “Pre náš projekt sme už niekoľko vecí zabezpečili. Máme naplánované stretnutie s Barborou, aby sme lepšie pochopili čo je a čo nie je povolené na vytvorenie našej služby z pohľadu školy. Taktiež sa porozprávame s dôchodcami z domova dôchodcov na ich mesačnom stretnutí s Máriou, aby sme si potvrdili, ktorí z nich sa do projektu chcú zapojiť. Eminou úlohou je mať prehľad o všetkých aktivitách a ich uskutočnení načas. Ja, Mišo a Lukáš  jej s tým pomôžeme. A nakoniec – s Robom, ktorý je majiteľom lokálnych potravín, kde dôchodcovia nakupujú, sme sa dohodli na nejakých zľavách na potraviny."

Projektová rola - vyber správne meno
  • Sponzor

Mišo, Lukáš, Gabika 

Barbora Melichová 

Robo Novák 

Mária Lukáčová 

Ema

  • Domov dôchodcov

Barbora Melichová 

Robo Novák 

Mária Lukáčová 

Ema 

Mišo, Lukáš, Gabika

  • Projektový manažér

Robo Novák 

Mária Lukáčová  

Ema 

Mišo, Lukáš, Gabika 

Barbora Melichová

  • Členovia tímu

Ema

Mišo, Lukáš, Gabika 

Barbora Melichová 

 Robo Novák 

 Mária Lukáčová

  • Školská rada

Robo Novák 

Mária Lukáčová 

Ema

Mišo, Lukáš, Gabika 

Barbora Melichová

 

Pokračovať