Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Realizácia, monitorovanie a kontrola projektu

Počas realizácie projektu postupujeme podľa projektového plánu. Plán nám pomáha, aby boli projektové výstupy – tzn. plánované ciele projektu – dokončené správne, načas a v rámci projektového rozpočtu.

Pokračovať