Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Definovanie zainteresovaných strán

Ako už bolo spomenuté v úvode, zainteresované strany sú ľudia alebo organizácie, ktorí môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnení (pozitívne alebo negatívne) rozhodnutím, aktivitou alebo výstupom projektu.

 

V rámci prípravného procesu projektové tímy často vytvárajú zoznam zainteresovaných strán na pomenovanie všetkých, ktorí sú súčasťou projektu alebo sú ním ovplyvnení, spolu s ich rolou v rámci projektu (zákazník, sponzor, člen tímu alebo verejnosť) a kontaktnými údajmi. 

Pokračovať