Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prípravný proces

Lukáš: "V prípravnom procese pre našu doručovaciu službu potravín pre dôchodcov sme si určili nasledovné ciele: 

  • Zadefinovať projekt: Chceme vytvoriť službu, ktorú budú môcť dôchodcovia využívať každý týždeň, bude pre nich jednoduchá na používanie a zároveň budú mať o starosť menej.  
  • Identifikovať zainteresované strany: Zadefinovali sme tieto zainteresované strany – školská rada, domov dôchodcov, miestny obchod s potravinami a členovia nášho tímu. 
  • Schváliť projekt: Na to aby bol projekt formálne schválený potrebujeme povolenie od školskej rady. Zároveň by sme chceli dostať spätnú väzbu z domova dôchodcov, či postupujeme správne. Prirodzene je dôležité aj to, aby sme sa na postupe zhodli a odobrili si projekt aj v rámci nášho tímu.“

Pokračovať