Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Definovanie projektu: Základné otázky

Lukáš: "Keď začínate s projektom, prvá vec, na ktorú je potrebné sa zamerať, je zadefinovanie projektových cieľov. Je to príležitosť rozhodnúť sa, čo sa bude robiť a aké budú projektové výstupy. Projektový výstup je výrobok, služba alebo výsledok procesu."

Týchto 6 základných otázok pomáha tímom s definovaním ich projektu: 

  1. Prečo? Prečo sa tento projekt pripravuje? Aké sú naše dôvody na jeho odštartovanie? 
  2. Kto? Pre koho tento projekt robíme? Zadefinovanie ľudí, ktorí na projekte pracujú alebo ním sú/budú pozitívne či negatívne ovplyvnení? 
  3. Čo? Čo týmto projektom dodáme? Aké aktivity musíme dokončiť? Aké zdroje a fondy budeme potrebovať, aby sme dodali projektové výstupy?  
  4. Kedy? Kedy budeme vytvárať tieto projektové výstupy? Kedy budeme potrebovať schválenie od projektového sponzora a kedy má odsúhlasiť konečné projektové výstupy?
  5. Kde? Kde budú projektové výstupy použité? Kde sa to bude odohrávať? Ak škola plánuje výročný piknik na získanie finančných prostriedkov, odpoveďou môže byť „miestny park“. 
  6. Ako? Ako dosiahneme projektové ciele a požiadavky? Ako bude meraná miera úspechu? 

Pokračovať