Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ideathon

Prihlasovanie | bude otvorené 25. 10. 2023, od 9:00 h. do 27. 10. 2023, 12:00 h.

V rámci spolupráce so spoločnosťou Carmeuse pripravujeme pre študentov stredných škôl súťaž Ideathon. Súťaže sa môžu zúčastniť celkovo 64 študentov zo 16 škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia.

Súťaž sa uskutoční v utorok 14. novembra 2023, od 8:00 do 17:30, v Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice.

Celodenná súťaž Ideathon predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v 4-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Tímy budú rozdelené do dvoch miestností po 8 tímov, ktoré bude hodnotiť osobitná porota. Z každej skupiny vzídu 3 víťazné tímy, t.j. celkovo bude ocenených 6 najlepších tímov. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti a vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy. Súťaž zároveň poskytne študentom príležitosť osvojiť si zručnosti potrebné na spracovanie podnikateľských nápadov.

Účasť v súťaži je bezplatná. Pre účastníkov súťaže bude zabezpečený obed a občerstvenie. Dopravu, prípadne iné vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady účastníkov, hradí vysielajúca organizácia.

Hlavný partner projektu:

 

Odborní partneri súťaže:

             

 

Kontaktná osoba: Beba Škotková | programová manažérka | skotkova@jaslovensko.sk | 0948 801 411