Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ideathon

Pozrite si: zoznam účastníkov | fotogalériu | tlačovú správu | videá: TikTok, YouTube, Instagram Reals

V rámci spolupráce so spoločnosťou Carmeuse sme pripravili pre študentov stredných škôl súťaž Ideathon. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 64 študentov zo 16 škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia.

Súťaž sa uskutočnila v utorok 14. novembra 2023, od 8:00 do 17:30, v Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice.

Výsledky
Umiestnenie Tím Meno Škola
1. miesto 4 Daniela Ložináková Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščika, Pod Vinbargom 3
4 Matej Štefko Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7
4 Nina Kočišová Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1
4 Michaela Timková Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1
1. miesto 13 Matej Kurpáš Košice, Gymnázium, Park mládeže 5
13 Stella Hegedusová Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29 augusta 4812
13 Patrik Badinský Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69
13 Veronika Androvičová Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32
2. miesto 7 Sebastián Surmánek Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
7 Matúš Zavacký Košice, Gymnázium, Alejová 1
7 Svetlana Lalková Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2
7 Radoslava Veličková Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
2. miesto 10 Kristína Kolárová Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
10 Natália Potočňáková Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20
10 Laura Lehončáková Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17
10 Oliver Bromberger Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059
3. miesto 8 Jana Tomková Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50
8 Šimon Zgola Košice, Gymnázium, Alejová 1
8 Barbora Švolíková Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2
8 Adam Vilim Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
3. miesto 11 Emma Flašková Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
11 Eva Pullmannová Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20
11 Jakub Sojka Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17
11 Emma Britanová Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059

Celodenná súťaž Ideathon predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 4-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Tímy boli rozdelené do dvoch miestností po 8 tímov, ktoré hodnotila osobitná porota. Z každej skupiny vzišli 3 víťazné tímy, t.j. celkovo bolo ocenených 6 najlepších tímov. Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti a vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy. Súťaž zároveň poskytla študentom príležitosť osvojiť si zručnosti potrebné na spracovanie podnikateľských nápadov.

 

Hlavný partner projektu:

 

Odborní partneri súťaže:

             

 

Kontaktná osoba: Beba Škotková | programová manažérka | skotkova@jaslovensko.sk | 0948 801 411