Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

pre študentov JA FirIEm

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu aplikovaná ekonómia bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2018/4604:32-10E0 s platnosťou od 1. septembra 2018 (pod organizačný poriadok spadá JA Veľtrh podnikateľských talentov).

(Týmto dátumom sa ruší platnosť doterajšieho organizačného poriadku súťaží evidovaného pod číslom 2017/971:78-10E0 s platnosťou od 4. októbra 2017.)

Pripravili sme pre Vás:

Súťaže
Ďalšie príležitosti
 • Podpora inovácií v podnikaní
 • JA Základy podnikania (pre absolventov programu JA Firma)
 • Job Shadowing - Bratislava, Košice     
 • Prezentačné zručnosti (nielen) pre JA Veľtrh podnikateľských talentov - Bratislava, Košice
 • Deň kariéry - Career Day - Bratislava, Košice
 • Školenie manažmentu - Bratislava, Banská Bystrica, Košice
 • Konferencia prezidentov - Bratislava
 • Webináre
 • Bankári do škôl - Bratislava (pre budúcoročných študentov programu JA Firma)
 • Medzinárodné veľtrhy JA Firiem
 • Company of the Year Competition (Víťazné slovenské JA Firmy na medzinárodnej súťaži)