Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online školenie manažmentu s Alumni

Prihlasovanie | spustíme v piatok 10. 11. o 9:00

V tomto školskom roku sme pre Vás prvýkrát pripravili aj online školenie manažmentu v spolupráci s našimi absolventmi Aplikovanej ekonómie - Alumni.

Základné informácie:

Dátum: 24. november 2023 (piatok)

Čas: 9:00 - 11:00 prostredníctvom MS Teams

 

Školenie manažmentu si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich študentských firiem. Naši absolventi sa budú venovať všetkým oblastiam riadenia firmy nezabúdajúc na motiváciu zamestnancov, financie, marketing a firemnú kultúru, imidž firmy, či spoločensky zodpovedné podnikanie.

Vytvoríme aj priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi. Cieľom je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžete preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní. Nepôjde o prednášku, očakávame aktívnu účasť všetkých zúčastnených študentov.

Školenie bude asi najzaujímavejšie pre manažment študentskej firmy, ale zúčastniť sa v tomto prípade môžu aj ďalší členovia firmy (v prípade záujmu sú samozrejme vítaní aj učitelia).

Nepôjde o prednášku, očakávame aktívnu účasť všetkých zúčastnených študentov.

Kontaktná osoba: Grétka Balátová | programová manažérka| +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk