Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Medzinárodné veľtrhy

Národné organizácie Junior Achievement každoročne organizujú medzinárodné veľtrhy pre JA Firmy z celej Európy. Zúčastniť sa ich môže aj vaša JA Firma! Pozrite si bližšie informácie na domovských stránkach súťaží. 

Máte záujem vyskúšať si svoje prezentačné zručnosti ešte pred slovenským veľtrhom? Prihláste sa na medzinárodný:

  • Hradec Králové, Česká republika - 9. - 11.  december 2019 - viac informácií | prihláška - registrácia do 29. novembra 2019 - pre slovenské tímy poplatok 10 €/JA Firma - bez ubytovania. Štandardný poplatok pre zahradničné tímy je 150 €/študent, 160 €/učiteľ (vrátane ubytovania).

Viac informácií o medzinárodných veľtrhoch vám poskytne bratislavská kancelária JA Slovensko - v prípade, že sa na  medzinárodný veľtrh prihlásite, informujte, prosím, aj programovú manažérku Grétku Balátovú. JA Slovensko nehradí náklady súvisiace s medzinárodnými veľtrhmi.

Tiež vás môže inšpirovať video z medzinárodného veľtrhu JA Firiem, ktorý sme hostili v Bratislave v roku 2011