Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konferencia prezidentov

(Facebook | Google Photo | Instagram | Instagram)

Konferenciu prezidentov JA Firiem v programoch JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II sme zorganizovali v Bratislave už 14. krát v spolupráci s firmou ANASOFT. Uskutočnila sa 20. novembra 2018. 

Konferencia prezidentov si kladie za úlohu zoznámiť študentov so systémom fungovania a riadenia komerčnej firmy tak, aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri vedení svojich JA Firiem. Lektori, manažéri sa venujú hlavne oblastiam ľudských zdrojov a motivácie zamestnancov, marketingu a firemnej kultúre, imidžu firmy a spoločensky zodpovednému podnikaniu. Pre študentov je vytvorený priestor na diskusiu, výmenu skúseností a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi. Cieľom projektu je poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

  • možnosť stretnúť sa a diskutovať s riadiacimi pracovníkmi úspešných komerčných firiem,
  • prezentácie odborníkov z praxe na témy týkajúce sa fungovania a riadenia spoločností,
  • priestor na konzultáciu s manažérmi,
  • príležitosť zoznámiť sa s vedením a činnosťou konkurenčných JA Firiem,
  • získať nové kontakty,
  • príležitosť nahliadnuť do reálneho sveta podnikania.

Konferencie sa zúčastnilo 25 študentov z JA Firiem z celého Slovenska.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk alebo 0948243004.