Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Študentské firmy bez konzultanta

v školskom roku 2021/2022
 • Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 - Iveta Aschenbrierová
 • Holíč, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5 - Martina Petráková
 • Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 - Zuzana Varga Podlieszek
 • Košice, Gymnázium, Alejová 1 - Kvetoslava Danková - 2 študentské firmy
 • Košice, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 - Dagmar Grancová
 • Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 - Monika Ivanovová
 • Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 - Mária Bajúzová
 • Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 - Anna Fraschová
 • Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632 - Peter Gustáv Hrbatý
 • Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 - Jana Bodnárová
 • Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 162/3 - Ida Matuškovičová
 • Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 - Anna Bránická
 • Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 - Mária Košútová
 • Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 - Ľubomíra Kulháňová
 • Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 2 - Anna Kúbeková
 • Poprad, Súkromná stredná odborná škola, ul. 29. augusta 4812 - Michaela Kopková
 • Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 - Jana Marcinová
 • Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 - Miroslav Vrabeľ
 • Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 - Marcela Tišťanová
 • Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 - Katarína Buknová
 • Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 - Katarína Cebuľová Habasová
 • Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 - Ľudmila Lengvarská
 • Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 - Alena Korcsoková
 • Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 - Tünde Molnárová
 • Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 - Erika Hrušková
 • Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 - Mária Urminská
 • Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 - Dominika Olejníková
 • Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 - Lubica Ježovičová
 • Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 - Jana Čechovičová
 • Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 - Jana Zbojová