Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktivita 4: Projektový trojuholník

Mišo: “Na začiatku každého projektu nás zaujímajú tri veci – čo je potrebné spraviť (rozsah), koľko to bude stáť (náklady) a ako dlho to bude trvať (čas).

Tieto tri aspekty sú zohľadnené v rôznych projektoch – či už ide o spustenie novej služby, prípravu na skúšku alebo plánovanie narodeninovej oslavy.

Tieto tri parametre nazývame projektovým trojuholníkom alebo trojuholníkom projektového riadenia, ktoré môžu predstavovať obmedzenia alebo prekážky pri práci na projekte.

 

 
Úloha 1:

Tím organizuje úvodné podujatie pre svoju službu pomoci s nákupom potravín dôchodcom, ktoré sa má konať budúci týždeň. Rozpočet je už určený a tím sa dohodol aj na mieste konania udalosti. Avšak ešte nedostali potvrdenie od správcu o svojej rezervácii na daný dátum a nevedia sa s ním spojiť. O akú prekážku v tomto prípade ide?  

Vyber správnu odpoveď:

a) rozsah

b) náklady

c) čas

 

Úloha 2:

Tím organizuje úvodné podujatie a sponzor nečakane zníži rozpočet o polovicu, v dôsledku čoho nebude možne podávať prémiové občerstvenie ako bolo plánované. Akej prekážke tím čelí v tomto prípade? 

Vyber správnu odpoveď:

a) rozsah

b) náklady

c) čas

 

Pokračovať