Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktivita 2: Kľúčové roly v projektovom manažmente

Ema: “V rámci tohto projektu si Lukáš, Gabika a Mišo rozdelia rôzne roly. Poďme si ich spolu zadefinovať. Pomôžete nám správne priradiť vysvetlenie ku konkrétnemu názvu roly?” 

Úloha:

v každom odstavci vyber správny výraz: projektový manažér | zainteresovaná strana | sponzor projektu | členovia projektového tímu

  1. Zainteresovaná strana | Sponzor projektu | Člen projektového tímu | Projektový manažér  je osoba, ktorá je zodpovedná za dosiahnutie projektových cieľov a dokončenie projektových požiadaviek. Emma bude riadiť a dohliadať na projekt od začiatku do konca a zaistí, že všetky zainteresované strany sú informované o stave projektu. 
  2. Obyvatelia domova dôchodcov sú v projekte členmi projektového tímu | zainteresovanou stranou | sponzormi projektu | projektovými manažérmi.  Zvyčajne ide o jednotlivca, skupinu alebo organizáciu, ktorá je, pozitívne alebo negatívne, ovplyvnená výsledkom projektu. Príkladom sú zákazníci, klienti, predajcovia, členovia tímu či ľudia, ktorí podporujú denné aktivity. Všetci musia byť informovaní o stave projektu.  
  3. Miestny obchod nám pomôže poskytnutím zliav na potraviny. To znamená, že jedna z našich kľúčových zainteresovaných strán je aj projektovým manažérom | členom projektového tímu | sponzorom projektu. Táto osoba/inštitúcia poskytuje finančné či iné zdroje pre projekt. 
  4. Mišo, Gabika a Lukáš sú zainteresovanými stranami | členmi projektového tímu | projektovými manažérmi | sponzormi projektu. Sú to ľudia, ktorí na projekte pracujú a podporujú projektového manažéra vo výkone práce na dosiahnutie projektových cieľov a prispievajú k jeho úspechu. 

Pokračovať