Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Simulovaný obchodný register

Obchodný register študentských firiem v školskom roku 2022/2023

Študentské firmy sú zoradené abecedne podľa mesta školy.

(Posledná aktualizácia (17. 1. 2023 19:07)

Škola  Učiteľ/ka Študentská firma Zmluva o združení č. Dátum registrácie zmluvy o  združení Dátum registrácie do OR  Dátum výmazu z OR
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  More Than Family 033/2022-2023 19.09.2022 14.12.2022  
Banská Bystrica, Spojená škola, Školská 7 Ing. Zdenka Valová  ALL IN 056/2022-2023 23.09.2022 15.11.2022  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  BeeHoney 076/2022-2023 29.09.2022 1.12.2022  
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová  Bombex 084/2022-2023 30.09.2022 19.12.2022  
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 PaedDr. Roman Baranovič  Stafolk 134/2022-2023 19.10.2022 13.12.2022  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč  ZYP 039/2022-2023 20.09.2022 15.12.2022  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Mgr. Ing. Martin Pagáč  Clotho 041/2022-2023 20.09.2022 8.12.2022  
Bratislava, Gymnázium, Ulica Ladiskava Sáru 1 Ing. Mgr. Jana Budinská  Marqooo´s 109/2022-2023 10.10.2022 15.12.2022  
Bratislava, Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru č.1 Ing. Mgr. Jana Budinská  GLS proM 098/2022-2023 07.10.2022 16.12.2022  
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková  sabelas 048/2022-2023 23.09.2022 15.11.2022  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová  Krištáľkovo 116/2022-2023 12.10.2022 9.12.2022  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  pillowy 081/2022-2023 29.09.2022 17.1.2023  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  Kinder Mugs & Chocolate 102/2022-2023 07.10.2022 14.12.2022  
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  HINCO 008/2022-2023 08.09.2022 21.10.2022  
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 993/16 Ing. Mariana Veličová  Sodehal 025/2022-2023 14.09.2022 23.11.2022  
Bratislava, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5 doc. Ing. Monika ZatrochováPhD. PEČAJ 051/2022-2023 23.09.2022 19.10.2022 23.12.2022
Bratislava, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5 doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. Veggies 138/2022-2023 07.11.2022 7.12.2022 12.02.2023
Bratislava, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5 doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. Umy 139/2022-2023 07.11.2022 7.12.2022 31.01.2023
Bratislava, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5 doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. VYMODELUJ.SI 140/2022-2023 07.11.2022 12.12.2022  
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Anikó Barcziová  DunaStar 131/2022-2023 16.10.2022 16.12.2022  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová  FAITH 082/2022-2023 29.09.2022 24.11.2022  
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová  (Ne)kúp to 045/2022-2023 23.09.2022 5.12.2022  
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková  ECOmpany 064/2022-2023 26.09.2022 30.11.2022  
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková  EVTIS 019/2022-2023 14.09.2022 22.11.2022  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Eva Turzová  Bon appétite 066/2022-2023 28.09.2022 28.11.2022  
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková  Health&Care 052/2022-2023 23.09.2022 14.12.2022  
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  SAC 053/2022-2023 23.09.2022 12.12.2022  
Holíč, Spojená škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Martina Petráková  Sigma Print 119/2022-2023 12.10.2022 15.12.2022  
Holíč, Spojená škola, Námestie svätého Martina 5 Ing. Martina Petráková  Kávičkári 126/2022-2023 14.10.2022 19.12.2023  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Sylvia Micháleková  Tamaguchi 018/2022-2023 14.09.2022 9.11.2022  
Košice, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10 Mgr. Jana Šrenkelová  PROTEENS 046/2022-2023 23.09.2022 14.11.2022  
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová  Amity 063/2022-2023 26.09.2022 9.11.2022  
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50 Mgr. Marcela Martončíkova  Lotaring 122/2022-2023 12.10.2022 16.12.2022  
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  M$C 002/2022-2023 08.09.2022 21.11.2022  
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Ing. Kvetoslava Danková  S.M.M.A. 089/2022-2023 03.10.2022 8.12.2022  
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Mgr. Jana Sidorová  IMPRESS 103/2022-2023 07.10.2022 11.12.2022  
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Mariana Durániková  Mirai 047/2022-2023 23.09.2022 7.12.2022  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová, PhD. LAVI 023/2022-2023 14.09.2022 9.12.2022  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová, PhD. FLUF 079/2022-2023 29.09.2022 7.11.2022  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Marek Zvirinský, PhD. Flamma 027/2022-2023 18.09.2022 8.12.2022  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková  SUNTRE 095/2022-2023 07.10.2022 17.1.2023  
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová  Becoffe 080/2022-2023 29.09.2022 21.11.2022  
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  Atropolis 077/2022-2023 29.09.2022 9.1.2023  
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeboková  OPINIO 086/2022-2023 30.09.2022 12.12.2022  
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 PhDr. Marcel Leško  MašMiš 106/2022-2023 10.10.2022 19.12.2022  
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová  ECOenergy 113/2022-2023 11.10.2022 7.12.2022  
Krupina, Gymnázium A. Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 Ing. Mária Šumichrastová  MOODBOOST 094/2022-2023 07.10.2022 5.12.2022  
Levice, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2 Mgr. Dominika Selieniová  Voňavý svet 037/2022-2023 20.09.2022 23.11.2022  
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová  AgroGastro 028/2022-2023 18.09.2022 28.11.2022  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová  ÓNYX 021/2022-2023 14.09.2022 11.11.2022  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová  RightWay 118/2022-2023 12.10.2022 21.11.2022  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková  G-STREETS 030/2022-2023 18.09.2022 21.10.2022  
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová  ekoLOGIK 100/2022-2023 07.10.2022 13.1.2023  
Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 Ing. Dana Bednárová  EproG 120/2022-2023 12.10.2022 19.12.2022  
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Zuzana Štefáneková  IDEAS 088/2022-2023 03.10.2022 15.02.2023  
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák  Matty 110/2022-2023 10.10.2022 13.1.2023  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová  MONADA 092/2022-2023 04.10.2022 14.12.2022  
Michalovce, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  Queens 114/2022-2023 11.10.2022 16.12.2022  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Škoská 4 Ing. Anna Kostrejová  Ginger 011/2022-2023 12.09.2022 14.11.2022  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová  Vinárka 005/2022-2023 08.09.2022 12.12.2022  
Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1 Ing. Katarína Kériová  Make It! 121/2022-2023 12.10.2022 7.12.2022  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Ivona Korčušková  DEAMORE 036/2022-2023 19.09.2022 15.11.2022  
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattlava 968/33 Ing. Erika Šušková  le Señoras 078/2022-2023 29.09.2022 25.11.2022  
Námestovo, Strená odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová  ECO Kozmeo 072/2022-2023 28.09.2022 28.11.2022  
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Anna Kozáková  Naturio 015/2022-2023 14.09.2022 25.10.2022  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová  BP Team 124/2022-2023 14.10.2022 13.1.2023  
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská  MegaBylinky 007/2022-2023 08.09.2022 21.10.2022  
Nitra, Súkromná spojená škola, elokované pracovisko Nitra, Štúrova 22 Ing. Monika Laurová  Fuente 055/2022-2023 23.09.2022 1.12.2022  
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Akademická 4 Ing. Tatiana Oravcová, MBA Fujimi 043/2022-2023 23.09.2022 20.01.2023  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková  COFFEE PUNCH 020/2022-2023 14.09.2022 26.10.2022  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262080 Ing. Luciana Hudcovicová  VitaBomb 061/2022-2023 23.09.2022 21.11.2022  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  TERMOS 087/2022-2023 03.10.2022 5.12.2022  
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  Teens 090/2022-2023 04.10.2022 6.12.2022  
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová  ECOBIJA 034/2022-2023 19.09.2022 8.12.2022  
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  Skaler 035/2022-2023 19.09.2022 12.12.2022  
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Eva Rolincová  DoublePower 031/2022-2023 19.09.2022 11.11.2022  
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková  KASISI 057/2022-2023 23.09.2022 15.11.2022  
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239 Ing., Mgr. Iveta Šatanková  KUKAI 074/2022-2023 29.09.2022 16.12.2023  
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná  FIGO 013/2022-2023 12.09.2022 3.11.2022  
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová  POZEMKÁRI 042/2022-2023 23.09.2022 24.10.2022  
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16 Ing. Andrea Trgiňová  SIKSOX 044/2022-2023 23.09.2022 25.11.2022  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Jana Marcinová  GUAP 073/2022-2023 28.09.2022 2.11.2022  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Michaela Uhlárová  NERRA 096/2022-2023 07.10.2022 30.11.2022  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská  KVAP 067/2022-2023 28.09.2022 16.11.2022  
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská  HINGE 071/2022-2023 28.09.2022 30.10.2022  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková  MECA 070/2022-2023 28.09.2022 19.10.2022  
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák  Gymcorp 068/2022-2023 28.09.2022 14.12.2022  
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša, Duklianska 2 PhDr. Dana Maťašová  SCOOL 038/2022-2023 20.09.2022 17.10.2022  
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ, MBA YUMMY'S 004/2022-2023 08.09.2022 29.9.2022  
Prešov, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 Mgr. Marián Fedorko, PhD. Zdravko 115/2022-2023 12.10.2022 16.12.2022  
Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 338/16 Ing. Marcela Škopcová  SprintPrint 058/2022-2023 23.09.2022 24.11.2022  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová  SunEko 010/2022-2023 12.09.2022 23.11.2022  
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166 Ing. Ladislav Čajko  K.M.G. 093/2022-2023 04.10.2022 11.11.2022  
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová  CHÁLOVAČKA 050/2022-2023 23.09.2022 11.11.2022  
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA GREPLAN 132/2022-2023 18.10.2022 19.12.2022  
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  YouNG 130/2022-2023 14.10.2022 14.12.2022  
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková  Juvenis 127/2022-2023 14.10.2022 1.12.2022  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  NATHING 069/2022-2023 28.09.2022 16.12.2022  
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 Ing. Katarína Korčáková  Wood design 065/2022-2023 26.09.2022 12.12.2022  
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková  Economy Hut 022/2022-2023 14.09.2022 12.12.2022  
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Ing. Júlia Palušková  OSHot 123/2022-2023 14.10.2022 22.12.2022  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  mYOU:) 125/2022-2023 14.10.2022 14.11.2022  
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič  Black Market 135/2022-2023 20.10.2022 13.1.2023  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zuzana Bilá  MixCrame 032/2022-2023 19.09.2022 8.12.2022  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  Moja srdcovka - Waffle Company 049/2022-2023 23.09.2022 5.12.2022  
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 RNDr. Alena Korcsoková  SPARK 097/2022-2023 07.10.2022 1.12.2022  
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 Mgr. Ing. Tünde Molnárová  HELIOS 060/2022-2023 23.09.2022 19.10.2022  
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Erika Hrušková  Gradient 105/2022-2023 10.10.2022 22.12.2022  
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  Shicules 099/2022-2023 07.10.2022 6.12.2022  
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Jana Hollá  Technici 137/2022-2023 21.10.2022 8.2.2023  
Topoľčany, SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  OLDEJ 083/2022-2023 30.09.2022 15.12.2022  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  SWEET SNACKS 062/2022-2023 23.09.2022 15.12.2022  
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková  Badak 075/2022-2023 29.09.2022 16.12.2022  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  D14R 009/2022-2023 11.09.2022 19.12.2022  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  Branis 026/2022-2023 18.09.2022 19.10.2022  
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  Balíčkovo 029/2022-2023 18.09.2022 23.11.2022  
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová  SIGMA 003/2022-2023 08.09.2022 16.12.2022  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  SPORT PRO TN 104/2022-2023 07.10.2022 9.1.2023  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová  0 014/2022-2023 14.09.2022    
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová  0 016/2022-2023 14.09.2022    
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová  všehochuTT 107/2022-2023 10.10.2022 6.12.2022  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová  GRUZET 108/2022-2023 10.10.2022 6.12.2022  
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľubica Ježovičová  pyramidincline 059/2022-2023 23.09.2022 25.11.2022  
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová  Stream 133/2022-2023 18.10.2022 30.11.2022  
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová  Slips 136/2022-2023 21.10.2022 8.12.2022  
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Lucia Remišová  Allure 117/2022-2023 12.10.2022 16.12.2022  
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Marta Števuliaková  Gymco 111/2022-2023 11.10.2022 10.1.2023  
Tvrdošín, Stredná priemyselná škola informačných technológii Ignaca Gessaya, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová  Cabliq 006/2022-2023 08.09.2022 12.10.2022  
Tvrdošín, Stredná priemyselná škola informačných technológii Ignaca Gessaya, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová  FinIT 012/2022-2023 12.09.2022 14.12.2022  
Tvrdošín, Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová  Tiscurry 001/2022-2023 08.09.2022 11.11.2022  
Veľké Kapušany, Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1 Ing. Renáta Szerbin  AB 3 - STYLE 112/2022-2023 11.10.2022 8.12.2022  
Veľký Krtíš, Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21 PhDr. Miroslava Babicová  HAKYBAK 101/2022-2023 07.10.2022 30.11.2022  
Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková  BesTeas 091/2022-2023 04.10.2022 19.12.2022  
Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková  Sweet & Sour 129/2022-2023 14.10.2022 15.12.2022  
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková  Business Creation 040/2022-2023 20.09.2022 26.10.2022  
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová  EmpresaEl 054/2022-2023 23.09.2022 7.12.2022  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  M-Flames 017/2022-2023 14.09.2022 3.11.2022  
Žilina, SOŠ dopravná, Rosinská cesta 3126/2 Ing. Miroslava Gálffyová  ForJoy 128/2022-2023 14.10.2022 5.12.2022  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  HERMES TOUR 085/2022-2023 30.09.2022 3.11.2022  
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková  GreenDay 024/2022-2023 14.09.2022 15.11.2022