Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Simulovaný obchodný register

Obchodný register študentských firiem v školskom roku 2023/2024

Študentské firmy zoradené podľa dátumu registrácie zmluvy o združení.

Keď už budete mať názov, zároveň sa môžete registrovať aj medzi európske študentské firmy - tu: gen-e.eu/register.

Škola Učiteľ/ka Študentská firma Zmluva o združení č. Dátum registrácie zmluvy o  združení Dátum registrácie do OR  Dátum výmazu z OR
Banská Bystrica, Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25 Ing. Zdenka Biloveská  ADORO 035/2023-2024 19.09.2023 23.11.2023 13.05.2024
Banská Bystrica, Spojená škola, Školská 7 Ing. Zdenka Valová  Cash 045/2023-2024 22.09.2023 5.11.2023  
Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 Ing. Soňa Jonaštíková  TMZ 093/2023-2024 04.10.2023 11.1.2024  
Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9 Ing. Mgr. Silvia Debnárová  STURM 048/2023-2024 26.09.2023 10.1.2024 23.04.2024
Bardejov, Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 Mgr. Antónia Gracová  Mini Misia 138/2023-2024 17.10.2023 1.12.2023  
Bratislava, 1. Súkromné gymnázium, Bajkalská 20 Mgr. Lukáš Petrík  Enter IT 143/2023-2024 27.10.2023 22.12.2023  
Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 PaedDr. Roman Baranovič  Lewisism 141/2023-2024 18.10.2023 3.1.2024  
Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3663/3 PaedDr. Lenka Urblíková, PhD. Ecosketch 142/2023-2024 19.10.2023 9.2.2024  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Mária Dvorská  Unleashed 084/2023-2024 03.10.2023 13.12.2023  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Mária Dvorská  VYPITO 085/2023-2024 03.10.2023 8.12.2023  
Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A Mgr. Mária Gogorová  ORKI 068/2023-2024 02.10.2023 12.12.2023 15.05.2024
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová  glassArt 081/2023-2024 03.10.2023 23.11.2023 15.05.2024
Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4 Ing. Barbora Jergová  tedyxo 102/2023-2024 05.10.2023 18.1.2024 15.05.2024
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurašková  Alares 063/2023-2024 29.09.2023 12.11.2023  
Bratislava, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5 Ing. Ivan Katrenčík, PhD. ZEKA 039/2023-2024 19.09.2023 24.10.2023 30.12.2023
Bratislava, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5 Ing. Ivan Katrenčík, PhD. ZEUS Holding 038/2023-2024 19.09.2023 18.10.2023 30.12.2023
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  Indigo 031/2023-2024 19.09.2023 26.11.2023  
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska  V.V.V. 042/2023-2024 20.09.2023 14.12.2023  
Bratislava, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková  GASTO 003/2023-2024 10.09.2023 23.10.2023 02.05.2024
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová  Devecol 049/2023-2024 26.09.2023 23.11.2023  
Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Mgr. Juraj Poljovka  RIUS 137/2023-2024 16.10.2023 x  
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Anikó Barczi  DunaStar 124/2023-2024 11.10.2023 21.12.2023  
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Slávka Mareková  OCCASIO 086/2023-2024 03.10.2023 12.11.2023 09.05.2024
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Katarína Šašinková  yuniq 069/2023-2024 02.10.2023 14.12.2023  
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Miriam Vlková  ElekTis 082/2023-2024 03.10.2023 12.11.2023 16.05.2024
Galanta, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10 Ing. Jozef Vince, MSc. POINT CAFE 103/2023-2024 06.10.2023 18.12.2023  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Jana Bojová  WAKE ME UP! 094/2023-2024 04.10.2023 16.1.2024 13.05.2024
Holíč, Spojená škola, Nám.sv Martina 5 Ing. Petra Liščáková  HOAK 071/2023-2024 02.10.2023 18.12.2023  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek  BOHEMIA 009/2023-2024 10.09.2023 24.10.2023 15.05.2024
Košice, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenkého, Škultétyho 10 Mgr. Mária Podubinská  GroundsToGrow 128/2023-2024 12.10.2023 16.12.2023  
Košice, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 1222/50 Mgr. Marcela Martončíková  EliteProfit 110/2023-2024 08.10.2023 19.1.2024 15.05.2024
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková  Intearn 012/2023-2024 12.09.2023 25.10.2023  
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová  RELIGHT 130/2023-2024 16.10.2023 18.12.2023  
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7 Mgr. Jana Sidorová  BiB 109/2023-2024 08.10.2023 1.12.2023  
Košice, Gymnázium, Park mládeže 5 Ing. Mariana Durániková  ARTEVO 074/2023-2024 02.10.2023 4.12.2023  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová, PhD. Artigo 108/2023-2024 08.10.2023 18.12.2023  
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová, PhD. KALM 019/2023-2024 13.09.2023 11.12.2023  
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Marek Zvirinský, PhD. REWOOD 105/2023-2024 06.10.2023 14.12.2023 15.05.2024
Košice, Gymnázium, Šrobárova 1 Mgr. Marek Zvirinský, PhD. Schroef 106/2023-2024 06.10.2023 16.12.2023 15.05.2024
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 PaedDr. Gabriela Bednáriková  Neptun 083/2023-2024 03.10.2023 22.11.2023  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková  UNIMAP 041/2023-2024 20.09.2023 15.12.2023  
Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10 PaedDr. Stanislav Petričko    118/2023-2024 10.10.2023 x x
Košice, SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová  Zlaté Srdce 136/2023-2024 16.10.2023 x x
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová  Grassit 016/2023-2024 13.09.2023 5.11.2023 16.05.2024
Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104 PaedDr. Lenka Dušičková  NEXA 060/2023-2024 29.09.2023 8.12.2024 15.05.2024
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  Acadia 127/2023-2024 12.10.2023 15.12.2023 14.05.2024
Košice, Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15 Ing. Katarína Šeböková  STEVAI 126/2023-2024 12.10.2023 15.12.2023 15.05.2024
Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37 PhDr. Marcel Leško  Sweetor 047/2023-2024 25.09.2023 4.12.2023 14.05.2024
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin park 2 Mgr. Pavol Holovka  Katkin park 122/2023-2024 11.10.2023 16.1.2024 15.05.2024
Kráľovský Chlmec, Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18 Mgr. Bernadeta Oláhová  AquaSplash 119/2023-2024 10.10.2023 18.12.2023 15.05.2024
Krupina, Gymnázium  Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8 Mgr. Oľga Gajdošíková  bumbleBEE 017/2023-2024 13.09.2023 23.11.2023  
Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková  DELUMADE 021/2023-2024 14.09.2023 6.12.2023  
Levice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18 Ing. Monika Ivanovová  Green infinity 008/2023-2024 10.09.2023 1.12.2023  
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Pavel Ganecz  All Way 065/2023-2024 29.09.2023 13.11.2023 15.05.2024
Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Ing. Mária Bajúzová, MBA Proxima 075/2023-2024 03.10.2023 4.12.2023  
Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Zuzana Dudová  GenZ 073/2023-2024 02.10.2023 26.10.2023 15.05.2024
Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Ing. Stanislava Sochorová  EK4 018/2023-2024 13.09.2023 11.12.2023  
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Mgr. Veronika Hrnčiarová  clevergroup 028/2023-2024 18.09.2023 16.12.2023 13.05.2024
Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 Ing. Renata Lenková  S.O.S.group 070/2023-2024 02.10.2023 8.12.2023 13.05.2024
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Marianna Halušková  ŠSŠA 026/2023-2024 14.09.2023 28.11.2023 14.05.2024
Martin, Spojená škola, Československej armády 24 Ing. Mária Calíková, PhD. A na nás 091/2023-2024 04.10.2023 4.12.2023 13.05.2024
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák  FIBRA 120/2023-2024 10.10.2023 20.12.2023  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianská 2 Ing. Jana Bodnárová  TENDO 092/2023-2024 04.10.2023 15.12.2023  
Michalovce, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 PhDr. Alena Lechmanová  Le Soleil 132/2023-2024 16.10.2023 14.12.2023 15.05.2024
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová  Vinárka 113/2023-2024 09.10.2023 1.12.2023 10.05.2024
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968 Ing. Ivona Korčušková  ECONOMY COLLAB 002/2023-2024 06.09.2023 19.10.2023 09.05.2024
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká  Lady's Flowers 015/2023-2024 13.09.2023 15.11.2023 16.05.2024
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková  Woollnies 027/2023-2024 17.09.2023 15.11.2023  
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Lofajová  Glimm 030/2023-2024 19.09.2023 18.10.2023 15.05.2024
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Ľubomíra Kulháňová  FLEXEL 059/2023-2024 29.09.2023 15.12.2023  
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Ing. Silvia Leštinská  Tormex 064/2023-2024 29.09.2023 26.1.2024  
Nitra, SSŠ Štúrovo, SOA EP Nitra, Štúrova 22 Ing. Kristína Schronková  Amelio 125/2023-2024 12.10.2023 08.02.2024 17.05.2024
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská  Candle Treasures 010/2023-2024 12.09.2023 16.10.2023 09.05. 2024
Nitra, Stredná priemyselná škola, Fraňa Kráľa 20 Ing. Anna Tarková  MidTech 133/2023-2024 16.10.2023 3.1.2024 15.05.2024
Nitra, Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Akademická 4 Ing. Tatiana Oravcová, MBA Remus 013/2023-2024 13.09.2023 8.11.2023 10.05.2024
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pieštanská 2262/80 Ing. Elena Taranová  Bon café 061/2023-2024 29.09.2023 28.11.2023  
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Dana Hradileková  Šibalky 011/2023-2024 12.09.2023 18.10.2023  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  ROXO 112/2023-2024 09.10.2023 28.11.2023 14.05.2024
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námeste SNP 5 Ing. Ingrid Rigaňová  ZETEKO 101/2023-2024 05.10.2023 14.12.2023 10.05.2024
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová  Nishati 053/2023-2024 26.09.2023 2.1.2024  
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Beata Ďuračková  SKILLZONE 052/2023-2024 26.09.2023 12.11.2023 13.05.2024
Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1 Ing. Mgr. Iveta Šatanková  Pure Pulse Protein 097/2023-2024 05.10.2023 15.12.2023  
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná  Bystro 025/2023-2024 14.09.2023 23.10.2023 13.05.2024
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Marta Tkáčová  Pozemkári 037/2023-2024 19.09.2023 16.10.2023 29.04.2024
Poprad, Stredná športová škola, Dlhé hony  5766/16 Ing. Beáta Adamková  MIN-DOG 067/2023-2024 29.09.2023 15.11.2023 13.05.2024
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Jana Marcinová  EliteGroup 040/2023-2024 20.09.2023 8.11.2023  
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812 Ing. Michaela Uhlárová  WAKE UP 123/2023-2024 11.10.2023 16.11.2023 15.05.2024
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská  SocialBridge Creations 034/2023-2024 19.09.2023 22.11.2023 13.05.2024
Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 Mgr. Anna Demčáková  LEMOSE 076/2023-2024 03.10.2023 15.12.2023 17.05.2024
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková  GARADIČE 116/2023-2024 09.10.2023 26.10.2023 08.05.2024
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák  Gymcorp 050/2023-2024 26.09.2023 13.12.2023 15.05.2024
Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša, Duklianska 2 PhDr. Dana Maťašová  SCOOL 2 080/2023-2024 03.10.2023 28.11.2023  
Prešov, Spojená škola, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ  BIG BOSS 014/2023-2024 13.09.2023 24.11.2023 20.05.2024
Prievidza, Gymnázium  Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová  Copy4you 079/2023-2024 03.10.2023 11.1.2024  
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Marcela Tišťanová  Per~Se 005/2023-2024 10.09.2023 16.11.2023 14.05.2024
Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491 Ing. Mariana Jašeková  ŠičkyŠpičky 023/2023-2024 14.09.2023 22.11.2023 28.02.2024
Revúca, Gymnázium Martina Kukučína, Vladimíra Clementisa 1166 Ing. Ladislav Čajko  Mladé letá 058/2023-2024 29.09.2023 12.11.2023 14.05.2024
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová  FAJNOTKA 022/2023-2024 14.09.2023 23.11.2023  
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 PaedDr. Andrea Popovičová, MBA EKOLAR 088/2023-2024 04.10.2023 18.12.2023  
Senec, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Mgr. Alena Balúchová  Mordora 131/2023-2024 16.10.2023 15.12.2023  
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková  Juvenis 134/2023-2024 16.10.2023 6.12.2024  
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová  PACKA 135/2023-2024 16.10.2023 15.12.2023  
Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29 Ing. Katarína Korčáková  SOŠka 099/2023-2024 05.10.2023 14.12.2023  
Skalica, Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Kráľovská 386/11 Bc. Hana Vávrová  VÉXITOSIA 066/2023-2024 29.09.2023 16.12.2023 16.05.2024
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059 PhDr. Jarmila Kuriljuková  EduCorp 029/2023-2024 18.09.2023 15.12.2023 15.05.2024
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková  Alfa 051/2023-2024 26.09.2023 28.11.2023 13.05.2024
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 Mgr. Michal Libič  Mačka vo vreci 095/2023-2024 04.10.2023 12.12.2023  
Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Zdenka Kožlejová  ChocoFire 043/2023-2024 21.09.2023 1.12.2023 13.05.2024
Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22 Mgr. Kristína Zvarová  GoingGREEN 115/2023-2024 09.10.2023 27.11.2023  
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv.Štefana 36 Ing. Mgr. Tünde Molnárová  Aurora 024/2023-2024 14.09.2023 13.11.2023  
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Mgr. Andrea Šumová  RASTLINNÝ REFRESH 077/2023-2024 03.10.2023 9.11.2023 08.05.2024
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Mgr. Andrea Šumová  TVORIVÁ RUKA 078/2023-2024 03.10.2023 8.11.2023 08.05.2024
Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Sylvia Suchanová  GetSeasonal 104/2023-2024 06.10.2023 24.11.2023 13.05.2024
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3 Mgr. Martina Paľová  Greenture 033/2023-2024 19.09.2023 18.10.2023  
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  YUMGUM 111/2023-2024 09.10.2023 13.12.2023 13.05.2024
Topoľčany, SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská  RIGO 087/2023-2024 04.10.2023 13.11.2023  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová  EduFeast 036/2023-2024 19.09.2023 6.12.2023  
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Mgr. Dominika Olejníková  Lagest 096/2023-2024 05.10.2023 05.02.2024 15.05.2024
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 2 Ing. Mária Tinková  LS Guild 046/2023-2024 22.09.2023 5.11.2023  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1 Ing. Erika Senková  Polejma 001/2023-2024 05.09.2023 15.12.2023  
Trenčín, SOŠ dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Šicková  POKO 054/2023-2024 26.09.2023 28.11.2023 13.05.2024
Trenčín, Stredná odborná škola dopravná, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová  Elite Events 020/2023-2024 14.09.2023 14.11.2023 13.05.2024
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Zuzana Gloneková  3P-TRIP 032/2023-2024 19.09.2023 13.12.2023 14.05.2024
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  3SMKA 062/2023-2024 29.09.2023 10.1.2024  
Trenčín, Stredná športová škola, Kožušnícka 2 Ing. Henrieta Nemčovičová  Fit Fat Food 072/2023-2024 02.10.2023 16.1.2024  
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová  LUNA 100/2023-2024 05.10.2023 15.12.2023 16.05.2024
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová  FLASH 139/2023-2024 17.10.2023 11.12.2023  
Trnava, Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová  TRAVEL TOGETHER 140/2023-2024 17.10.2023 11.12.2023  
Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 Ing. Lucia Remišová  ReFitter 121/2023-2024 11.10.2023 13.12.2023 15.05.2024
Veľké Kapušany, Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1 Ing. Renáta Szerbin  R & MAKERS 107/2023-2024 06.10.2023 23.11.2023 16.05.2024
Veľké Kapušany, Gymnázium-Gimnázium, Zoltána Fábryho 1 Ing. Renáta Szerbin  Amore 098/2023-2024 05.10.2023 23.11.2023 15.05.2024
Veľký Krtíš, Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21 Ing. Marta Šurková  EDUfriend 117/2023-2024 09.10.2023 15.12.2023  
Veľký Krtíš, Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21 Ing. Marta Šurková  Lé Caffé 114/2023-2024 09.10.2023 15.12.2023  
Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková  EFY 089/2023-2024 04.10.2023 10.1.2024  
Vrbové, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková  Maľovanô 090/2023-2024 04.10.2023 15.12.2023 20.05.2024
Zlaté Moravce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková  YOUNG INNOVATORS 044/2023-2024 21.09.2023 5.11.2023 13.05.2024
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová  WeL 007/2023-2024 10.09.2023 24.11.2023  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  M-LOOPS 006/2023-2024 10.09.2023 5.11.2023  
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Lenka Synáková  AHAčko 057/2023-2024 27.09.2023 8.12.2023 02.05.2024
Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32 Ing. Michaela Kostolná  NoBi 056/2023-2024 27.09.2023 31.1.2024  
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2 Ing. Martina Čelková  UP GROUP 004/2023-2024 10.09.2023 24.11.2023 13.05.2024
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Miroslava Mičurová  Pinta Travel 055/2023-2024 27.09.2023 22.10.2023 16.05.2024
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Mgr. Lucia Žiačková  TIME-OUT 129/2023-2024 16.10.2023 1.12.2023