Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire

Pozrite si: Foto Google | Foto Facebook | Facebook - výsledky | Livestream - výsledky | Tlačová správa | Účastníci | Video

JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia pripravila v rámci projektu Aspire súťaž Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila v utorok 27. novembra 2018 v Kongres Hotel Roca Košice. Súťaž bola určená pre 60 študentov JA Firiem.

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 4 - členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny.

Víťazi súťaže:

1. miesto

 • Natália Krnová - Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kalmána Kittenbergera 2
 • Soňa Pasuľková - Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1
 • Matej Tarča - Košice, Gymnázium, Poštová 9
 • Diana Thuroczyová - Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 18

2. miesto

 • Barbora Beňová - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 8
 • Lili Ondrejkovič - Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kalmána Kittenbergera 2
 • Kristína Tomková - Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 18
 • Matúš Trojčák - Košice, Gymnázium, Poštová 9

3. miesto

 • Erika Činčárová - Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1
 • Veronika Gaľašová - Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
 • Sandra Szaniszlóová - Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1
 • Peter Židek - Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11

Pozrite si materiály z posledného Innovation Campu (14.2.2018):

Tlačová správa | Foto Facebook | Foto Google+ | Video 

 
Partner súťaže

Kontakt

Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk