Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019/2020

Školy prihlásené do programu Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II pre školský rok 2019/2020

Školy sú zoradené podľa dátumu doručenia prihlášky. Na niektorých školách sú vytvorené viaceré triedy Aplikovanej ekonómie, kde uvádzame meno učiteľa a tiež využívané moduly programu. Najskôr uvádzame školy zapojené do Aplikovaná ekonómia - 1. ročník, nižšie školy zapojené do programu Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma) a úplne na spodku stránky školy zapojené do Aplikovanej ekonómi - 2. ročník.

Vysvetlivky uvádzaných skratiek:  *UEP = Učebnica ekonómie a podnikania, *EvP = Etika v podnikaní. *AE = Aplikovaná ekonómia, *PvCR II = Podnikanie v cestovnom ruchu II (JA Firma)
Pozrite si aj informácie o jednotlivých moduloch vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Aktualizované 14. 6. 2019 - 12:50

Školy, ktoré budú mať 1. ročník Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP Program
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   1 x x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1 x     AE
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1 x     AE
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1 x x x AE
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricová   1 x x   AE
Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1 Ing. Andrea Suchánková   1 x x   AE
Bratislava, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Mgr. Miroslava Verešvárska   3 x     AE
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Mgr. Tomáš Palovčák   1 x x   AE
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   1 x     AE
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   1 x x   AE
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Zuzana Mackovjaková   1 x x   AE
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Jana Hartonová   1 x     AE
Spišská Nová Ves, SOŠ EKONOMICKÁ, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1 x x   AE
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   1 x x   AE
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   1 x x   AE
Partizánske, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5 Ing. Zuzana Foltánová   1 x     AE
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2 Ing. Mária Tinková   1 x x   AE
Martin, Evanjelická spojená škola, org. zložka Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19 Ing. Dana Bednárová   1 x x   AE
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   1 x x   AE
Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   1 x x   AE
Košice, SSOŠE TERCIUM, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   1 x     AE
Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   1 x x   AE
Námestovo, Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   1 x x   AE
Košice, Gymnázium, Alejová 1 Mgr. Zuzana Dolhyová   1 x x   AE
Tisovec, Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   1 x x   AE
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   1 x x   AE
Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   1 x x   AE
Vrbové, Gymnázium J. B. Magina, Benovského 358/100 Mgr Zuzana Motyčková   1 x     AE
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1 x x   AE
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   1 x x   AE
Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2 Mgr. Vladimír Salák   1 x     AE
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   1 x x   AE
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Podnikania v cestovnom ruchu (JA Firmu)
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová  1 x ?  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Darina Krónerová  1 x ?  
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Ing. Petra Liščáková  1 x ?  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Mgr. Anna Bránická  1 x ?  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Eleonóra Benková  1 x ?  
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Monika Mašlonková  1 x ?  
Tisovec, Stredná odborná škola, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová  1 x ?  
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová  1 x ?  
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská82 Ing. Miroslava Mičurová  1 x ?  
Školy, ktoré budú mať 2. ročník Aplikovanej ekonómie
Škola Učiteľ Triedy JA Firma UEaP EvP
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   1   x  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   1   x  
Bratislava, Galileo School, Hradská 85 PhDr. Ivana Klimová   1 x    
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   1   x  
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   1   x  
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   1   x  
Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8 Ing. Ľubica Varsová   1   x  
Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32 Ing. Zuzana Varga Podleiszek   1 x    
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   1   x  
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Bérešová   1 x x  
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   1   x  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   2   x  
Michalovce, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   1   x  
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   1 x x  
Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová  1   x x
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   1   x  
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   1 x x  
Revúca, Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 Ing. Kamila Sopko-Zimová   1   x  
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Alica Vitková   1   x x
Svidník, Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   1   x  
Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Ing. Mária Urminská   1   x  
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   2 x x  
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   1   x