Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie

Každý žiak zapojený do Učebnice ekonómie a podnikania a registrovaný na portáli, má po splnení podmienok, nárok na udelenie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie. 

Jednou z týchto podmienok je aj absolvovanie centrálneho vstupného testu. Ten slúži na overovanie vedomostí žiakov pred začiatkom realizácie programu.

Žiakov môžu učitelia na portál registrovať v termíne do 18. októbra 2020. V prípade, že by žiakov registrovali do online učebnice 18. októbra a neskôr, nebude im zadaný vstupný test a nesplnia tak jednu z podmienok na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie programu. (V programe však môžu bez problémov fungovať aj bez testovania.)

Centrálny vstupný test, bol žiakom zadaný v pondelok 19. októbra 2020, od 07:00 h. Žiaci mohli test vyplniť kedykoľvek od 19. októbra do 2. novembra 2020. Pozrite si aj štatistické vyhodnotenie výsledkov centrálneho vstupného testu.

Podmienky testovania
 • Test bude obsahovať 30 otázok, zo všetkých 15 kapitol.
 • Na vyplnenie testu majú žiaci stanovený časový limit 40 minút.
 • Vyplniť ho bude možné počas 12 dní od jeho zadania (viď dátum vyššie).
 • Na jeho vyplnenie budú mať žiaci iba jeden pokus.
 • Test je úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %. Výsledok testu v tomto prípade nehrá pre udelenie certifikátu rolu. Zisťujeme vedomosti žiakov pred začiatkom práce s učebnými textami.

Na konci školského roka sa uskutoční centrálne výstupné testovanie v 2 termínoch:

 • 1. termín pre žiakov končiacich ročníkov – 19. - 30. 4.  – na tento termín je žiakov (svoje triedy) potrebné prihlásiť do 16. 4.  – informáciu Vám pošleme v predstihu e-mailom.
 • 2. termín pre všetkých ostatných žiakov – 31. 5. – 12. 6. – v tomto termíne bude test zadaný všetkých študentom, ktorým nebol zadaný v 1. termíne, automaticky (netreba ich nikde prihlasovať).

Informácie k výstupnému vstupnému testovaniu dostanú učitelia ešte počas školského roka (pred testovaním) e-mailom.

Centrálne testovanie a nárok na certifikát
 • V programe Učebnica ekonómie a podnikania je absolvovanie centrálneho vstupného a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu, podmienkou na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie daného programu.
 • Len žiak, ktorí splní vyššie uvedené podmienky (ak nie je uvedené inak), má nárok na získanie tohto certifikátu.
 • Certifikát je vystavený na meno žiaka a zaslaný na e-mail žiaka zadaný v systéme.
 • Údaje o žiakoch (meno a priezvisko) pre vystavenie certifikátu, čerpáme výlučné z databázy žiakov, ktorých učitelia nahrali na začiatku školského roka do systému. Údaje o škole (je uvedená na certifikáte), čerpáme z profilu učiteľa,  zadaného v systéme (preto je dôležité, aby si ho učitelia priebežne kontrolovali a aktualizovali).
 • V prípade, že žiak neabsolvoval centrálny vstupný test a má záujem získať certifikát, je nutné, aby úspešne zodpovedal na všetky otvorené otázky a úlohy, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly v príslušnom programe. Tieto otázky a úlohy mu opraví jeho učiteľ. Toto sa považuje za náhradu vstupného testu. Následne musí žiak aj úspešne absolvovať výstupný test. O náhrade vstupného testu, musí učiteľ emailom informovať príslušného programového manažéra, najneskôr do konca výstupného testovania.