Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


TOP Finále

študentských firiem roka 2021 sa uskutoční online 3. júna 2021.

Pre 5 postupujúcich študentských firiem z Veľtrhu podnikateľských talentov 2021 sme v rámci kategórie Company of the Year Competition (COYC) pripravili rad príležitostí. Mentorovacia fáza poskytne všetkým študentským firmám priestor lepšie sa pripraviť na TOP Finále, kde si jednotlivé súťažné tímy zmerajú svoje sily.

Víťaz TOP Finále postupuje na medzinárodnú súťaž Gen-E (predtým Company of the Year Competition), ktorá sa uskutoční  8. - 15. 7. 2021 vo Vilniuse, Litva (online). 

 • Mentoring pre postupujúce tímy: online - 20. máj 2021 (draft výročnej správy v angličtine je potrebné poslať do 17. mája, 10:00)
 • TOP Finále: online - 3. jún 2021 (výročnú správu a link na video je potrebné poslať do 27. mája, 10:00)
  • Interviews za zavretými dverami:
   • 09:00 Anow
   • 09:30 Bond
   • 10:00 Divergent
   • 10:30 Réver
   • 11:00 Scribo
  • Verejný program:
   • 09:00 Otvorenie - facebook JA Slovensko
   • 19:00 Vyhlásenie výsledkov - facebook JA Slovensko
Hlavný partner

 

Dôležité materiály pre postupujúce tímy:
 • Sprievodca hodnotením (informácie k správe o činnosti - vrátane finančných výkazov, prezentácii na pódiu aj interview s porotou) 
 • Finančné výkazy pre TOP Finále - pomôcka k zostavovaniu
 • Pre víťazov: CoYC Guidebook 
 • Časový harmonogram CoYC - Vilnius, Litva (online)
  •  June 29th Official Opening of the event & Virtual Trade Fair
  •  July 8th - July 13th (weekend excluded) Interviews with Signature Juries for CoYC Students 
  •  July 12th -13th Interviews with Main Jury for CoYC Students 
  •  July 15th Awards Ceremony
Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov:

TOP Finále 2020 | TOP Finále 2019

Kontakt

Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk