Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


TOP Finále JA Firiem

TOP Finále JA Firiem 2020 sa uskutočnilo 16. júna online a zúčastnilo sa ho 6 tímov.

Víťazný tím REN z Gymnázia Poštová 9, Košice reprezentoval Slovensko na medzinárodnom finále JA Firiem - Company of the Year Competition, ktorá sa konala 22. - 24. júla 2020 v Lisabone, Portugalsko (online).

Na medzinárodnej súťaži firma REN získala cenu EDP Green Entrepreneurship Award a stala sa tak najlepšou študentskou firmou roka v kategórii ekologického podnikania v rámci celej Európy. 

Okrem toho získal Alex Blandón, jeden z členov študentskej firmy REN aj ocenenie Leadership Award.

Víťazi TOP Finále 2020 

Hlavný partner

 
Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov:

TOP Finále JA Firiem 2019TOP Finále JA Firiem 2018

Kontakt

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk