Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia

Ocenenie za dosiahnuté výsledky študentskej firmy v oblasti virtuálnej komunikácie.

Zámerom je posúdiť využívanie virtuálnej komunikácie v činnosti študentskej firmy. Porota posudzuje, v akom meradle využíva študentská firma možnosti šírenia svojich príbehov, produktov a služieb vo virtuálnej resp. digitálnej podobe smerom k prijímateľovi.

Očakáva sa, že tím ukáže schopnosť predávať svoje produkty alebo služby na internete a sociálnych sieťach a zároveň bude merať a analyzovať návštevnosť týchto médií. Vníma a reaguje študentská firma na podnety svojej cieľovej skupiny? Inzeruje prostredníctvom videí, obrázkov alebo e-mailu?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

 • Kde si môžeme na internete pozrieť viac informácií o produkte alebo službe? Je študentská firma prítomná na internete, má webstránku (prezentáciu online)?
 • Kde na sociálnych sieťach sa môžeme so študentskou firmou spojiť? Prečo si vybrala práve túto/tieto sociálne siete?
 • Aké analytické nástroje sú integrované do webstránky?
 • Aké kľúčové ukazovatele (teda KPI) firma sleduje a čo sa dozvedela?

Hodnotiace kritériá:

 • Predaj/prezentácia produktov alebo služieb na internete alebo na sociálnych sieťach.
 • Kvalita komunikácie s klientmi.
 • Sledovanie a meranie návštevnosti webstránky alebo profilových stránok študentskej firmy na sociálnych sieťach.
 • Vyhodnocovanie metrík (napr. čas, návštevnosť, odkiaľ prichádzajú zákazníci a pod.) a následné využitie získaných informácií. 
 • Sledovanie KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti) a ich použitie pre ďalšie kroky. 
 • Výstižná prezentácia výsledkov analýz napr. z Google Analytics, štatistík zo sociálnych sietí a pod na požiadanie v stánku. (ústnou alebo vizuálnou formou) 
 • Prezentácia študentskej firmy prostredníctvom reklamy. (Aké boli výsledky vašej online kampane, ak ste takú mali?) 
 • Vyhľadateľnosť študentskej firmy na internete (cez Google, YouTube, obrázky a podobne). 

Ak máte záujem konzultovať otázky týkajúce sa virtuálnej komunikácie vašej študentskej firmy, môžu vám pomôcť priamo manažéri spoločnosti SK-NIC. Neváhajte im napísať email na akademia@sk-nic.sk.

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií.

Partner kategórie: