Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Job Shadowing

JA Slovensko pripravuje každoročne v spolupráci s rôznymi spoločnosťami aktivitu s názvom Job Shadowing.  Je to jedinečná príležitosť pre študentov stráviť jeden pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedia, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Job Shadowing spája študentov s praxou a poskytuje informácie o rôznych kariérnych možnostiach. Táto skúsenosť inšpiruje mladých ľudí byť podnikavými a umožňuje im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa budúcim hodnotným aktívom akéhokoľvek zamestnávateľa.

Job Shadowing sa pre študentov zo školského roka 2019/2020 uskutoční v spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia v novembri 2020 v Bratislave a Košiciach.

Účasť na aktivite je pre študentov bezplatná. Pre študentov bude zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov Job Shadowingu:

2019 2018 2017 2016
Instagram Facebook, Google+ Facebook, Google+ Facebook, Google+

 

Kontakt: Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Partner