Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Job Shadowing

JA Slovensko pripravuje každoročne v spolupráci so spoločnosťami IBM International Services CentreAT&T Global Network Services Slovakia aktivitu s názvom Job Shadowing - tieňovanie manažérov. Job Shadowing sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční prvý júnový týždeň 2019.Účasť na aktivite je pre študentov bezplatná.

Pre študentov bude zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Job Shadowing je jedinečnou príležitosťou pre študentov stráviť jeden pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedia, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Job Shadowing spája študentov s praxou a poskytuje informácie o rôznych kariérnych možnostiach. Táto skúsenosť inšpiruje mladých ľudí byť podnikavými a umožňuje im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa budúcim hodnotným aktívom akéhokoľvek zamestnávateľa.

Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov Job Shadowingu:
  2018 2017 2016
Job Shadowing v AT&T: Facebook, Google+ Facebook, Google+ Facebook, Google+
Job Shadowing v IBM Facebook, Google+ Facebook , Google+ Facebook, Google+

 

Kontakt: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

 

Partneri