Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Webinár - Ako najlepšie prezentovať svoje nápady

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sme v rámci projektu ASPIRE  pripravili webinár Ako najlepšie prezentovať svoje nápady. Uskutočnil sa v stredu 20. mája 2020 v čase od 10:00 do 11:30 cez platformu Microsoft Teams.

Na webinári sa účastníci dozvedeli:

  • čo sú základy správneho prezentovania
  • ako najlepšie rečou tela a použitím audio/vizuálnych pomôcok podporiť svoje myšlienky a nápady
  • ako si poradiť s trémou
  • ako prezentovať na pódiu a pred porotou

Kontaktná osoba: Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Partner webináru bola spoločnosť AT&T.