Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Webinár s VŠMU: Video ako najfunkčnejší komunikačný nástroj súčasnosti

V spolupráci s VŠMU sme pre Vás prvýkrát pripravili webinár na tému: Video ako najfunkčnejší komunikačný nástroj súčasnosti.

Základné informácie:

Dátum: 20. október 2023 (piatok)

Čas: 9:00 - 10:00 prostredníctvom MS Teams

Video na nás vyskakuje každý deň naprieč všetkými digitálnymi zariadeniami súčasnosti. Prečo sa kombinácií obrazového a zvukového impulzu ľudské vedomie dokáže brániť najmenej? Prečo sa video stalo dokonalým nástrojom na upútanie pozornosti publika pre vašu značku alebo produkt? Ako využívať video pri marketingovej komunikácii na potenciálneho zákazníka v súčasnom digitálnom prostredí? Ako komunikovať efektívne? Uspejte so svojou značkou alebo produktom vďaku videu! Pripojte sa k nášmu webináru a zistite viac o význame video marketingu pre malé podniky a naučte sa zaujať v digitálnom prostredí.

Študentom sa venoval Nazarij Kľujev, (okrem iného) náš absolvent Aplikovanej ekonómie z VŠMU.

Nazarij Kľujev sa narodil sa v roku 1990 v Kieve, Ukrajina. Je držiteľom doktorandského titulu v oblasti filmovej produkcie Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobí ako producent a režisér v spoločnosti TOXPRO, ktorá sa zameriava na fullservis produkciu v oblasti reklamy a filmu. V jeho filmovom portfóliu sa nachádzajú tri celovečerné filmy: Tempos, The Sailor a Čiary, oceňované na rôznych svetových filmových festivaloch. Nazarij Kľujev sa vo svojej práci zameriava na aktívne využívanie moderných komunikačných postupov, aktuálnych marketingových nástrojov a adresných distribučných stratégií monetizácie audivoziálneho obsahu. Jeho filmy sú aktuálne v katalógoch svetových streamovacich služieb ako Netflix (Tempos) alebo Amazon Prime a Apple TV (The Sailor). Nazarij Kľujev žije v Bratislave a pracuje na vývoji ďalších projektov.

Vytvorili sme aj priestor na otázky a riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi. Cieľom bolo poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré neskôr môžete preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní. 

Kontaktná osoba: Grétka Balátová | programová manažérka| +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk