Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy

Škola Učiteľ Počet
študentov
Účasť
učiteľa
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková 4 nie
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková 5 nie
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová 5 ano
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová 2 nie
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo 4 ano
Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Mária Hauliková 5 ano
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová 3 nie
Nitra, Súkromná stredná odborná škola Animus, Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová, MBA 3 ano
Vrbové, Gymnázium J.B. Magina, Beňovského 358/100 Mgr. Zuzana Motyčková 2 nie